Aktualności

Włochowski Miesiąc Seniora rozpoczęty!

Włochowski Miesiąc Seniora rozpoczęty!

2017-10-04, autor: Fundacja OZZ

Od 22.09.2017 do 20.10.2017 instytucje, organizacje i mieszkańcy Dzielnicy Włochy przygotowali wspólnie wiele bezpłatnych wydarzeń i atrakcji w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora.  

Z dumą informujemy, iż przy tej okazji Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani została zaproszona do przeprowadzenia warsztatów z cyklu Przewietrz Apteczkę!

Dnia 4 października 2017 dr Dominik Olejniczak i mgr Aleksandra Kielan wzięli udział w pierwszym warsztacie z cyklu „Przewietrz apteczkę!”, który odbył się w Bibliotece Publicznej przy Al. Jerozolimskich 200. W spotkaniu uczestniczyło nie tylko liczne grono seniorów, ale również wiele młodych osób żywo zainteresowanych tematem bezpiecznej farmakoterapii. Uwagę uczestników spotkania szczególnie  zwróciły zagadnienia odpowiedniego przechowywania leków, analizowania dat ważności produktów medycznych oraz sposobu, w jaki należy przygotować spis zażywanych leków, suplementów diety oraz ziół na wizytę lekarską. Inauguracja była wyjątkowo udana- słuchacze mieli wiele pytań i zgodnie podkreślili wagę takich spotkań.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Pani Katarzyna Winogrodzka, zachęciła przybyłych gości do zaproszenia swoich sąsiadów, znajomych oraz rodziny na kolejne warsztaty z tej serii, które odbędą się 10 października w Wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a oraz 19 października w Wypożyczalni nr 71 przy ul. Żwirki i Wigury 1. Serdecznie zapraszamy!

dr Dominik Olejniczak 
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

mgr Aleksandra Kielan
Dyrektor Biura Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcia: Aleksandra Kielan

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.