Aktualności

[Blog #63] Dyskopatia – palący problem

[Blog #63] Dyskopatia – palący problem

2019-07-09, autor: Fundacja OZZ

#krążek międzykręgowy #kręgosłup #profilaktyka chorób układu ruchu

zz_post_20190712

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyskopatia jest to szeroki termin oznaczający choroby tzw. krążka międzykręgowego- rodzaju płaskiej płytki, położonej między trzonami kręgów. W związku ze swoim położeniem, krążek międzykręgowy narażony jest na bardzo duże obciążenia w toku wykonywanych czynności, wynikających z trybu życia. Pomimo iż jest on stosunkowo wytrzymały, długotrwałe narażenie go na duże siły powoduje jego stopniową degenerację- tak więc na dyskopatię „pracuje się” latami.

Choroby układu ruchu stają się coraz powszechniejsze. Do ich przyczyn zalicza się przede wszystkim starzenie się społeczeństwa, brak ruchu, oraz inne choroby, takie, jak na przykład otyłość. Wśród przyczyn chorób kręgosłupa wymienia się także nieumiejętność właściwego ułożenia ciała przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Wspomniana grupa chorób  stanowi duży problem społeczny, ponieważ często uniemożliwiają one samodzielne funkcjonowanie chorego.

Objawem dyskopatii jest ból w obrębie zmiany zwyrodnieniowej, a w ostrej fazie, kiedy dochodzi do podrażnienia nerwów, występuje mrowienie w kończynach, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia, a w skrajnych przypadkach niedowład kończyn.

Większość przypadków dyskopatii możliwa jest do wyleczenia za pomocą fizjoterapii, jednak w ok. 10% przypadków konieczne jest leczenie operacyjne- discektomia.

Kluczowe jest jednak niedopuszczenie do powstania choroby. Stąd też, już od najmłodszych lat powinniśmy dbać o kręgosłup: aktywnie spędzać czas (dostosowując aktywność fizyczną do potrzeb i możliwości organizmu), nie podnosić bez potrzeby ciężkich przedmiotów (lub osób), a jeśli jest taka konieczność, wykonywać to w odpowiedniej pozycji. Osoby dorosłe, wykonujące pracę siedzącą- wyjątkowo niekorzystną z punktu widzenia chorób kręgosłupa- powinny zapoznać się z zasadami ergonomii, a także zadbać o to, by nie pozostawać zbyt długo w jednej pozycji bez ruchu- wtedy mięśnie przykręgosłupowe pozostają w dużym napięciu. Ponadto warto co jakiś czas wstać zza biurka i wykonać kilka ćwiczeń rozluźniających. Jeśli pomimo tego wystąpią objawy bólowe- nie należy ich lekceważyć i od razu udać się do lekarza, bądź rehabilitanta, czy fizjoterapeuty, którzy zaordynują nam ćwiczenia, pozwalające na uniknięcie postępu choroby, a także na ustąpienie objawów bólowych.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.