Aktualności

[Blog #126] Światowy Dzień Serca

[Blog #126] Światowy Dzień Serca

2020-09-21, autor: Fundacja OZZ

#ŚwiatowyDzieńSerca #UseHeart #UżywajSerca #WorldHeartDay #ZapobiegajChUK

poster

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W maju 2012 r. światowi przywódcy zobowiązali się do zmniejszenia globalnej śmiertelności z powodu chorób niezakaźnych o 25% do 2025 r. Choroby układu krążenia  są odpowiedzialne za prawie połowę wszystkich zgonów z powodu chorób niezakaźnych, co sprawia, że ​​jest to zabójca numer jeden na świecie. Światowy Dzień Serca jest zatem doskonałą platformą dla społeczności, aby zjednoczyć się w walce z ChUK i zmniejszyć globalne obciążenie chorobami.

Światowy Dzień Serca, utworzony przez Światową Federację Serca, informuje ludzi na całym świecie, że ChUK, w tym choroby serca i udar, jest główną przyczyną zgonów, powodując 17,9 mln zgonów każdego roku, i podkreśla działania, które można podjąć, aby zapobiegać i kontrolować ChUK. Jego celem jest zachęcanie do działań mających na celu edukację ludzi, że kontrolując czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej, można uniknąć co najmniej 80% przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca i udaru.

Światowy Dzień Serca to globalna kampania, podczas której osoby, rodziny, społeczności i rządy na całym świecie uczestniczą w działaniach mających na celu zadbanie o zdrowie serca ich i innych. Poprzez tę kampanię Światowa Federacja Serca jednoczy ludzi ze wszystkich krajów i środowisk w walce z obciążeniem ChUK oraz inspiruje i kieruje międzynarodowymi działaniami zachęcającymi do zdrowego życia na całym świecie. My i nasi członkowie wierzymy w świat, w którym zdrowie serca dla każdego jest podstawowym prawem człowieka i kluczowym elementem globalnej sprawiedliwości zdrowotnej.

Nie wiemy, jaki będzie przebieg pandemii w przyszłości, ale wiemy, że dbanie o nasze serce teraz jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Dlatego w tym roku 29 września nasza kampania prosi świat: #UżywajSerca #ZapobiegajChUK

use-heart-wide-v2-on-grey-1024x94

Choroby sercowo-naczyniowe to główna przyczyna śmierci na naszej planecie. Ma wiele przyczyn: od palenia tytoniu, cukrzycy, nadciśnienia i otyłości po zanieczyszczenie powietrza oraz rzadkie i zaniedbane choroby, takie jak choroba Chagasa i amyloidoza sercowa.

W dobie COVID-19 pacjenci z ChUK są narażeni na podwójne zagrożenie. Nie tylko są bardziej narażeni na rozwój ciężkich postaci wirusa, ale mogą także bać się ograniczeń w profesjonalnej opiece nad swoim sercem.

#UżywajSerca:

  1. Należy zrozumieć, czego potrzeba, aby żyć zdrowo dla serca i działać w oparciu o tę wiedzę, zmieniając swoje zachowania zdrowotne.
  2. Regularnie wykonuj badania profilaktyczne, aby monitorować stan swojego zdrowia.
  3. Swoim zachowaniem dawaj przykład bliskim.
  4.  Będąc pracownikiem służby zdrowia pomagaj swoim pacjentom w dokonywaniu pozytywnych zmian dla ich zdrowia serca.
  5. Jako pracodawca inwestuj w zdrowie serca swoich pracowników.
  6. Jako rząd wdrażaj polityki i inicjatywy, które doprowadzą do poprawy zdrowia serca w społeczeństwie.

Źródło: https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.