Aktualności

#Tydzień dla Serca

#Tydzień dla Serca

2020-04-17, autor: Fundacja OZZ

#cholesterol pod kontrolą #choroby układu krążenia #profilaktyka #SARS-CoV-2

1

W dniach 17 – 24 kwietnia obchodzimy Tydzień dla Serca. Jego głównym celem jest zapobieganie chorobom tego narządu poprzez zdrową dietę i zdrowy styl życia. Ponadto szczególny nacisk kładzie się na  profilaktykę chorób układu krążenia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej niezwykle istotne jest podjęcie analizy zagadnienia chorób układu krążenia w odniesieniu do pandemii SARS-CoV-2.

dr n. med. Anna Staniszewska: „Podwyższony cholesterol jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Polsce. Dotyczy 60% populacji dorosłych Polaków tj. 18 mln osób w wieku 18-79 lat. Wiele osób z wysokim stężeniem cholesterolu żyje jednak w poczuciu pełnego zdrowia.”

dr n. med. Dominik Olejniczak: „Badania epidemiologiczne wskazują, iż nieprawidłowe stężenie cholesterolu występuje najczęściej u osób w wieku 40 – 59 lat (u ponad 71% badanych, czyli 7,2 mln osób), dlatego uznaje się, że ta grupa wiekowa obciążona jest największym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Nieprawidłowe stężenie cholesterolu dotyczy w szczególności osób w wieku 40 – 59 lat, czyli w dużej mierze osób pracujących. W tym kontekście badania z zakresu medycyny pracy niosą ze sobą ogromny potencjał w obszarze wczesnego wykrywania chorób układu krążenia co ma realną szansę przełożyć się na mniejszą absencję chorobową, rzadsze hospitalizacje i przede wszystkim mniej zgonów, w tym zgonów w wieku produkcyjnym.”

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, korzystając z przygotowanych w zeszłych latach grafik, będzie chciała zwrócić uwagę poszczególnych grup zawodowych na ich rolę w prewencji chorób układu sercowo – naczyniowego. Codziennie będą prezentowane również podstawowe informacje na temat cholesterolu, w nawiązaniu do najnowszego projektu Fundacji #WEŹSIĘZBADAJ. Podjęta zostanie również próba zweryfikowania informacji dotyczące chorób układu krążenia w odniesieniu do COVID19.

Zachęcamy do udostępniania naszych materiałów :)

 

10% osób nie wie, że cholesterol to śmiertelne zagrożenie.

Niemal 4 na 5 osób uważa, że badanie poziomu cholesterolu powinno być wykonywane w czasie rutynowych badań kontrolnych takich jak badania medycyny pracy.

2

Świadomość konsekwencji nadmiernego poziomu cholesterolu jest dość zawężona i ogranicza się głównie do chorób naczyniowych. Uświadomienie Polaków, iż cholesterol negatywnie oddziałuje również na inne układy i narządy ciała powinno być ważnym punktem w akcjach na rzecz promocji zdrowia.

3

Ogólny trend wskazuje na to, że im osoba starsza, lepiej wykształcona i w im większym mieście mieszka, tym większą ma świadomość odnośnie skutków nadmiernego poziomu cholesterolu we krwi, częściej się bada i częściej podziela pogląd, że cholesterol powinien być badany regularnie.

4

Osoby młode badają się dość rzadko. Jedynie 20% osób do 24 roku życia przyznało, że kiedykolwiek miało przeprowadzone badania poziomu cholesterolu we krwi. Dopiero od grupy wiekowej 30-34 lat następuje wzrost liczby osób, które badały się pod tym kątem.

5

Cholesterol, jako jedna z substancji tłuszczowych, ma wpływ na powstawanie tzw. blaszki miażdżycowej, która powoduje zatykanie tętnic.

zz-seria-cholesterol-post-01

Podwyższone stężenie cholesterolu jest drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem zwiększającym ryzyko zawału serca, który jest przyczyną prawie połowy zgonów w naszym kraju.

zz-seria-cholesterol-post-02b

Zdecydowana większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma podwyższony cholesterol, bo nie daje on objawów, dlatego tak ważne jest zrobienie badań krwi, które wiele powiedzą o aktualnym stanie naszego zdrowia.

zz-seria-cholesterol-post-03-v4b (1)

Lipidogram (profil lipidowy) to proste badanie, które określa poziom cholesterolu, jego frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów.

zz-seria-cholesterol-post-04

Wykonując badanie krwi możesz poznać swój poziom cholesterolu. Norma cholesterolu całkowitego we krwi wynosi poniżej 200 mg/dl 5,2 mmol/l), cholesterolu LDL – mniej niż 139 mg% (3,4 mmol/l), cholesterolu HDL – powyżej 35 mg% (0,92 mmol/l), trójglicerydów – poniżej 200 mg% (2,3 mmol/l),  najlepiej 50-180 mg%.

zz-seria-cholesterol-post-05

Jak Obniżyć poziom cholesterolu? Podstawą profilaktyki jest prozdrowotny styl życia, czyli regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie stresu. W walce z zbyt wysokim cholesterolem pomocne mogą być również leki, których skuteczność w tym zakresie została udowodniona naukowo (dowiedziono 35% wpływ leków na redukcję poziomu LDL cholesterolu).

zz-seria-cholesterol-post-06

mgr Aleksandra Kielan
Dyrektor Biura Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.