Projekty

#WeźSięZbadaj

#WeźSięZbadaj

Badania profilaktyczne to diagnostyka opierająca się na systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych, w celu jak najszybszego wykrycia chorób.

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Dzięki nim bowiem można często wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, co daje możliwość skutecznego jej leczenia na wczesnym etapie.

Badania należy wykonywać regularnie, nawet jeśli dopisuje nam dobre samopoczucie. Wiele chorób przebiega bowiem bezobjawowo, a zdiagnozowanie ich zbyt późno, zmniejsza skuteczność leczenia. Odpowiednie badania profilaktyczne należy więc wykonywać w każdym wieku.

Podstawowe badania, takie jak morfologia krwi obwodowej, OB, glukoza, lipidogram czy badanie ogólne moczu każdy powinien wykonać co najmniej raz w roku.

Członkowie Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani zainicjowali powstanie publikacji, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące badań profilaktycznych. Celem autorów było stworzenie poradnika, w którym pacjenci łatwo zobaczą jakie badania są zalecane do wykonania w ich grupie wiekowej, znajdą praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do poszczególnych badań, a także poznają wartości referencyjne poszczególnych ich wyników.

Poniżej znajduje się poradnik przygotowany przez:

  • mgr Magdalena Nidzgorska-Cichońska, diagnosta laboratoryjny, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku;
  • dr n. med. Anna Staniszewska, adiunkt, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM;
  • dr n. med. Daniel Śliż, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM; Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP;
  • dr n. med. Dominik Olejniczak, adiunkt, Zakład Zdrowia Publicznego WUM.
  • mgr Aleksandra Kielan, doktorantka, Zakład Zdrowia Publicznego WUM.

Niniejszy poradnik powstał w celach informacyjnych i nie może zastąpić porady lekarskiej. Podane wartości referencyjne mają charakter orientacyjny, poszczególne laboratoria pracują na różnym sprzęcie diagnostycznym i wartości uznawane za normy mogą się różnić. Na ostateczny wynik badania wpływa wiele czynników, m.in. stosowane leki, pokarm, prawidłowe przygotowanie do badania.

WAŻNE!

Przed wykonaniem badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych itd.) zapytaj personel medyczny (lekarza, pielęgniarkę, diagnostę laboratoryjnego, elektroradiologia itd.) o to, jak się odpowiednio przygotować, oraz o poprawny sposób pobierania materiału do badań. Zawsze należy zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań do porównania.

Każde laboratorium pracuje na innym sprzęcie laboratoryjnym, stąd interpretacja wyników może być inna. Podane na stronie zakresy referencyjne mają jedynie charakter orientacyjny. Wynik każdego badania, powinien być skonsultowany z lekarzem i rozpatrywany razem ze stanem klinicznym pacjenta. Należy pamiętać, iż poszczególne towarzystwa naukowe aktualizują wytyczne z różną częstotliwością, np. referencyjne wartości glukozy są zgodne z „Zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u chorych na cukrzycę 2019”, opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Jeśli wyniki odbiegają od normy, należy skonsultować się z lekarzem.

Dowiedz się więcej, wybierz:

 

20-30 lat 30-40 lat 40-50 lat >50 lat
Morfologia, OB 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku
Glukoza 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku
Lipidogram co 3-5 lat 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku
Cytologia (kobiety) 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku
Badanie ogólne moczu 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku 1 x w roku
Badanie poziomu elektrolitów co 3 lata co 3 lata co 3 lata
Krew utajona w kale 1 x w roku 1 x w roku
TSH 1 x w roku 1 x w roku
Estradiol, FSH (kobiety) co 3 lata
PSA całkowity, PSA wolny (mężczyźni) co 3 lata 1 x w roku
Wapń całkowity w surowicy, fosforany w surowicy (kobiety) 1 x w roku
Magnez w surowicy, kwas moczowy w surowicy 1 x w roku
Albumina w surowicy, kreatynina w surowicy 1 x w roku

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.