Aktualności

[Blog #44] Męska walka z depresją

[Blog #44] Męska walka z depresją

2019-02-19, autor: Fundacja OZZ

#męska depresja #Zdrowo zaangażowani w walkę z depresją

zz_post_20190222mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak co roku 23 lutego głośno mówimy o zapobieganiu depresji. W zeszłym roku napisaliśmy jak można się zdrowo zaangażować w walkę z depresją. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na niedoceniony problem męskiej depresji. Presja wynikająca ze stereotypu męskości stawia przed mężczyznami bardzo wysokie wymagania, co stanowi dla nich olbrzymie obciążenie psychiczne. Myślenie, że okazywanie słabości jest niemęskie jest już przestarzałe. Prawdziwą odwagą jest proszenie o pomoc.

MĘSKI PROBLEM: Od wielu lat wiadomo, że depresja częściej jest diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, podczas gdy wskaźnik dokonanych samobójstw wykazuje prawidłowość odwrotną.  Zależność tą tłumaczona jest występowaniem u mężczyzn odmiennych objawów choroby niż u kobiet. U mężczyzn częściej występują objawy nieswoiste, słabiej zauważalne dla otoczenia i trudniejsze do zdiagnozowania. Ponadto objawy te są mocno powiązane z normami społecznymi i rolami tradycyjnie przypisywanymi mężczyznom.

NIETYPOWE OBJAWY: Depresyjni mężczyźni często są agresywni, miewają wybuchy złości, nadużywają substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna) i podejmują zachowania ryzykowne (nadmierne zaangażowanie w pracę, nadaktywność fizyczna, ryzykowna jazda samochodem, ryzykowne kontakty seksualne). Rzadziej niż u kobiet obserwuje się u nich odczuwanie i sygnalizowanie smutku, poczucia winy, bezradności i beznadziejności. Mężczyźni depresyjni mogą znacznie silniej niż wcześniej tłumić wszelkie – zwłaszcza przykre – emocje oraz cierpieć na nieokreślone dolegliwości somatyczne.

WAŻNE: Oczywiście objawy te nie występują u wszystkich depresyjnych mężczyzn – można wśród nich znaleźć osoby cierpiące na depresję z dominacją objawów typowych oraz takie, u których spotyka się objawy zarówno typowe, jak i atypowe.

POMOC: Obserwowanie siebie oraz swojego najbliższego otoczenia, reagowanie na zmianę zachowania typowego dla danej osoby jest bardzo ważnym czynnikiem, który może pozwolić na szybsze podjęcie leczenia.

plakat-TWARZE-DEPRESJI-5-edycja-internet

50639432_2007176266040667_8376768209684004864_n

Źródło: Chodkiewicz J, Miniszewska J. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi. Psychiatr Psychol Klin 2016, 16(1): 33-37.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.