Aktualności

[Blog #6] Zdrowo zaangażowani w walkę z depresją

[Blog #6] Zdrowo zaangażowani w walkę z depresją

2018-02-22, autor: Fundacja OZZ

#obalamy mity #Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją #Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję.

zz_post_20180223c

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Statystyki wskazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych i są one główną przyczyną niepełnosprawności. Zaburzenia depresyjne należą do jednych z najczęściej występujących problemów psychicznych, niosących ze sobą ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych konsekwencji, dlatego też, jak co roku, 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, aby obalać mity krążące wokół tego tematu i głośno mówić, że depresja jest chorobą jak każda inna i należy ją leczyć, a nie się jej wstydzić.

Pewnie nie raz słyszeliście: „Ja to chyba mam depresję!”. Sformułowanie to szybko przyjęło się do określania przejściowych, krótkotrwałych stanów obniżonego nastoju. Smutek związany z zawodem miłosnym czy niepowodzeniem w pracy nie jest depresją. Błędne postrzeganie depresji uśpiło czujność prawidłowego diagnozowania tego zaburzenia. Zaburzenia depresyjne należą do grupy zaburzeń afektywnych (zaburzeń nastroju) a stan ten cechuje się występującymi przynajmniej dwa tygodnie:

  1. pogorszeniem nastroju pojawiającym się rano i utrzymującym się przez większość dnia, prawie codziennie, niezależnie od okoliczności; poczuciem smutku i przygnębienia;
  2. utratą zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiały przyjemność, lub zanikiem odczuwania przyjemności – tak zwana anhedonia, czyli zobojętnienie emocjonalne;
  3. osłabieniem energii lub szybszym męczeniem się.

Przyczyny zaburzeń depresyjnych są bardzo złożone, dlatego tak ważna jest współpraca z lekarzem bądź psychologiem, aby mógł on doprecyzować powód wystąpienia depresji. Depresja może się u nas pojawić między innymi jako reakcja na żałobę, po porodzie, wystąpić w wieku starszym z powodu upośledzenia procesów poznawczych czy jako reakcja na brak światła, czyli tzw. depresja sezonowa.  Może przebiegać typowo (tzw. depresja melancholijna), kiedy występuje u nas typowy obraz depresji, bądź, tak jak ma to często miejsce w przypadku mężczyzn, depresja może objawiać się atypowo: tłumieniem emocji, używaniem alkoholu i narkotyków, manifestowaniem złości i agresji oraz podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Nie bądźmy wobec siebie obojętni! Obserwowanie siebie oraz swojego najbliższego otoczenia, reagowanie na zmianę zachowania typowego dla danej osoby jest bardzo ważnym czynnikiem, który może pozwolić na szybsze podjęcie leczenia.

Depresja nie może być tematem tabu! Otwarte mówienie o swoich emocjach i problemach pomaga w ich przezwyciężaniu i powrocie do stanu równowagi. Niemożliwość podzielenia się z najbliższymi swoim smutkiem czy złością powoduje, że człowiek musi się sam mierzyć z przeciwnościami losu, co często jest bardzo trudne. Nasi bliscy muszą wiedzieć, że z każdym problemem mogą się do nas zwrócić i otrzymają od nas najlepszą możliwą pomoc i zrozumienie.

Pamiętaj – mówienie: „Nie wygłupiaj się! Wcale nie masz depresji tylko po prostu jesteś leniwy!”  na pewno nie pomoże, a może wręcz zaszkodzić – osoba, która szukała u nas wsparcia i zrozumienia, może nie podjąć już więcej próby szukania pomocy.

W Polsce na zaburzenia depresyjne może chorować nawet ponad 1,5 miliona osób, a analizując strukturę kadr medycznych, okazuje się, że jest jedynie 90 psychiatrów na milion mieszkańców – nieco ponad 4 tysiące psychiatrów i zaledwie 402 psychiatrów leczących dzieci i młodzież. Dla porównania: w Niemczech  jest 18 200 psychiatrów (21% wszystkich psychiatrów w UE), a we Francji – 15 200.

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji w tym roku rozpoczyna się już 6. edycja kampanii społecznej „Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, której tegorocznym celem jest uświadomienie ludzi, że wizyta u psychiatry i psychologa nie powinna wiązać się z lękiem i poczuciem wstydu. Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w działania kampanii, bo dopiero wspólne, kompleksowe działania pozwolą osiągnąć sukces w walce ze stereotypami dotyczącymi depresji. Więcej informacji na temat tegorocznej kampanii można znaleźć pod adresem: www.twarzedepresji.pl/6-edycja-kampanii/.

TWARZE-DEPRESJI-6-edycja-billboard (1)-page-001

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.