Aktualności

[BLOG #5] Wyślij walentynkę dla epileptyka

[BLOG #5] Wyślij walentynkę dla epileptyka

2018-02-12, autor: Fundacja OZZ

#Dzień Chorych na Padaczkę #Święty Walenty #walentynki

zz_post_20180212

dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14 lutego – z czym Wam kojarzy się ta data? Większości pewnie z Walentynkami – i słusznie. Pamiętajmy, iż Święty Walenty jest patronem nie tego zakochanych, ale także chorych na epilepsję. Tego dnia obchodzimy też Dzień Chorych na Padaczkę.

Padaczka jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się zaburzeniami czynności bioelektrycznej w mózgu. Na całym świecie na padaczkę choruje blisko pięćdziesiąt milionów, zaś w Polsce około czterysta tysięcy osób. Objawy kliniczne choroby zależą od tego, jaka struktura mózgu bierze w nich udział. Padaczka objawia się występowaniem napadów padaczkowych – drgawkowych i niedrgawkowych. Napady mogą przybierać bardzo różną formę, od praktycznie nieuchwytnych „wyłączeń, czy chwilowej nieobecności”, po napady występujące z utratą przytomności, drgawkami, zrywami, prężeniami, szczękościskiem, czy oddaniem moczu. Czasami napad trwa kilka sekund, niekiedy kilka minut. Bywa i tak, że napad znacząco się przedłuża lub występuje kilka napadów, pomiędzy którymi chory nie odzyskuje przytomności – mamy wtedy do czynienia ze stanem padaczkowym.

Po napadzie padaczkowym mogą wystąpić zaburzenia świadomości – senność i przymusowy sen lub splątanie, tzw. stan pomroczny (stan ten charakteryzuje się zawężeniem świadomości, wykonywaniem automatycznych czynności, np. wędrowaniem, szukaniem czegoś).

Kiedy zobaczysz, że ktoś ma napad padaczkowy:

  • zabezpiecz pacjenta przed samouszkodzeniem: odsuń przedmioty, o które się może uderzyć i zrobić sobie krzywdę, przytrzymuj jego głowę; jeśli chory odczuwa aurę (czuje, że będzie miał napad) pomóż mu przejść w bezpieczne miejsce,
  • rozluźnij ciasną odzież,
  • po napadzie ułóż pacjenta w pozycji bocznej bezpiecznej i kontroluj jego oddech,
  • rozważ wezwanie pogotowia ratunkowego – jeśli to pierwszy napad w życiu, napad przechodzi w stan padaczkowy, chory doznał urazu czy poszkodowaną jest kobieta w ciąży,
  • nie otwieraj na siłę ust poszkodowanego i nie wkładaj nic między usta,
  • pozostań z chorym do ustąpienia napadu lub przyjazdu karetki pogotowia,
  • nie wykonuj sztucznego oddychania w trakcie trwania napadu padaczkowego (chwilowy bezdech jest normalnym objawem),
  • nie stosuj siły wobec chorego,
  • zachowaj spokój, aby rozsądnie myśleć i sprawnie działaj.

Osoby cierpiące na padaczkę często wstydzą się swojej choroby i często się do niej nie przyznają. Nic dziwnego – w społeczeństwie wciąż krąży mnóstwo mitów na temat samej choroby, jej przyczyn oraz osób nią dotkniętych. Chorzy na padaczkę na każdym etapie swojego życia spotykają się z problemami oraz ograniczeniami natury prawnej i społecznej.

Warto jednak pamiętać, że padaczka nie jest chorobą zakaźną, wstyd przyczynia się do niewiedzy, a tolerancją też „można leczyć”.  Dziś Walentynkę ślemy do wszystkich epileptyków, a do tych zdrowych – prostą instrukcję jak zachować się w czasie napadu.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.