Aktualności

Warsztat Rzecznika Praw Pacjenta

Warsztat Rzecznika Praw Pacjenta

2020-09-16, autor: Fundacja OZZ

#edukacja zdrowotna #RPP #wiedza o zdrowiu

W dniu 11 września odbył się, organizowany przez Rzecznika Praw Pacjenta, warsztat, pt: „Ograniczenie nierówności w zdrowiu w odniesieniu do tematyki skarg zgłaszanych przez pacjentów do RPP- wpływ edukacji o zdrowiu na realizację prawa pacjenta do informacji”. W wydarzeniu udział wzięli wybitni specjaliści z obszaru zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej, m.in. prof. dr hab. n. med. Dorota Cianciara – Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dr n. hum. Zofia Słońska– Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prof. dr hab. med. Jerzy Marcinkowski– Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego, czy prof. dr hab. Elżbieta Huk-Wieliczuk– Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na zaproszenie Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w tym gronie znalazł się dr hab. Dominik Olejniczak, wyróżniony dodatkowo (obok prof. Doroty Cinanciary) możliwością wygłoszenia prezentacji, prezentującej wybrane wyniki badań z zakresu edukacji zdrowotnej. W prezentacji pojawiło się również zagadnienie edukacji zdrowotnej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe, takie jak fundacje, czy stowarzyszenia.

Szczególnie ważnym elementem dyskusji okazała się potrzeba wprowadzenia do szkół, dedykowanego przedmiotu, związanego z wiedzą o zdrowiu. Biorący udział w dyskusji wymienili poglądy, co do treści programowych, a także zaproponowali zakres merytoryczny przedmiotu. Ponadto prezentację pt. „Przedstawienie i podsumowanie podjętych przez Rzecznika Praw Pacjenta działań w zakresie edukacji zdrowotnej” wygłosiła Agnieszka Wernik- Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Należy podkreślić, iż wzmocnienie nacisku na szeroko rozumianą edukację zdrowotną w szkole leży w interesie zarówno najmłodszej części populacji, ale też decydentów i całego społeczeństwa. Konsekwentne i systemowe działania w tym zakresie stwarzają szansę na poprawę stanu zdrowia populacji nawet już w perspektywie kilku lat.

Relacja z wydarzenia na stronie RPP

Bez tytułu

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.