Aktualności

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

2020-03-04, autor: Fundacja OZZ

#nieznajomość zdrowia szkodzi #Warszawski Uniwersytet Medyczny #WEŹSIĘZBADAJ

 

_WDPZ-logo

 

V WARSZAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

,,Nieznajomość zdrowia szkodzi więc #WEŹ SIĘ ZBADAJ!
Badania profilaktyczne kluczem do zdrowia”

 

„Konieczność lepszego wykorzystania potencjału badań profilaktycznych w polskim systemie ochrony zdrowia.” – to główny wniosek płynąc z rozmów ekspertów podczas piątej edycji Warszawskich Dni Promocji Zdrowia.

W dniach 27-28 lutego br. odbyła się jubileuszowa, już piąta edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia (opiekun: dr hab. Dominik Olejniczak, dr Aneta Duda-Zalewska, mgr Aleksandra Kielan), przy wsparciu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem: ,,Nieznajomość zdrowia szkodzi więc #WEŹ SIĘ ZBADAJ! Badania profilaktyczne kluczem do zdrowia”. Podczas wydarzenia odbyła się premiera najnowszej publikacji Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowni „#WEŹSIĘZBADAJ”.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Staniszewska (adiunkt z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani), Jego Magnificencja prof. Mirosława Wielgosia (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz dr hab. n o zdr. Robert Gałązkowski Prodziekan ds. Dietetyki, Ratownictwa i Zdrowia Publicznego.

Wykład otwierający wygłosił dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH, Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pierwszy dzień konferencji to przede wszystkim panel dyskusyjny oraz rozmowa ‘one on one’ z gośćmi specjalnymi. Gospodarzem dnia była Ewa Drzyzga – dziennikarka, prowadząca program 36,6° w telewizji TVN. W gronie prelegentów znaleźli się: lek. Tomasz Latos (poseł na Sejm IX kadencji oraz przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia), dr hab. n. med. Andrzej Marcinkiewicz (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia  Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera), prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), lek. Michał Sutkowski (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce),  mgr Magdalena Nidzgorska-Cichońska (specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Medyczne laboratorium Diagnostyczne, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku) oraz Michał Figurski (Fundacja Najsłodsi).

Badania profilaktyczne to diagnostyka opierająca się na systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych w celu jak najszybszego wykrycia chorób. Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Dzięki nim bowiem często udaje się wykryć chorobę niedającą jeszcze żadnych objawów, co umożliwia jej skuteczne leczenie na wczesnym etapie. Badania należy wykonywać regularnie, nawet jeśli cieszymy się dobrym samopoczuciem. Wiele chorób przebiega bezobjawowo, a zdiagnozowanie ich zbyt późno, zmniejsza skuteczność leczenia. Odpowiednie badania profilaktyczne należy więc wykonywać w każdym wieku. Podstawowe badania, takie jak morfologia krwi obwodowej, OB, glukoza, lipidogram czy badanie ogólne moczu każdy powinien wykonywać co najmniej raz w roku. Jak podkreślił prof. Mirosław Wielgoś, dobry kontakt lekarz-pacjent to jedna z ważniejszych kwestii, która może przyczynić się do zachęcania pacjentów do badań profilaktycznych. Pacjenci mają prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie powinni być świadomi m.in. jakiego rodzaju badania profilaktyczne powinni na danym etapie życia wykonać. W razie nie zlecania ich przez lekarza rodzinnego, powinni potrafić zwrócić się do lekarza z sugestią ich wykonania. Publikacja „#WEŹSIĘZBADAJ”, której premiera miała miejsce podczas wydarzenia, ma na celu podniesienie społecznej świadomości zdrowotnej w tym zakresie. Podczas dyskusji zwrócona została również uwaga na nie pełne wykorzystanie potencjału medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników. Obecnie funkcjonujące rozporządzenie z 1996 r. uległo przedawnieniu i wymaga niezwłocznej aktualizacji – podkreślił dr hab. Andrzej Marcinkiewicz. Poseł Tomasz Latos i prof. Artur Mamcarz podkreślili konieczność wpisania badania cholesterolu do badań medycyny pracy.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli dr hab. Andrzej Marcinkiewicz (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia  Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera)  oraz dr Daniel Śliż (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP). W rozmowie z Ewą Drzyzgą dr hab. Andrzej Marcinkiewicz przybliżył swoje spostrzeżenia na temat nowoczesnych inicjatyw dotyczących zdrowia, w tym wykorzystaniu aplikacji mobilnych do zmiany stylu życia. Przedstawiona została wizja idealnego modelu współczesnej służby zdrowia, w której to lekarze mogliby pozwolić sobie na zapraszanie zdrowych osób, aby móc prowadzić i edukować ich na temat działań profilaktycznych. „Lekarze zamiast zajmować się health care, zajmują się sick health – brakuje czasu na rozmowę o zdrowiu i jego utrzymaniu. Wszystko sprowadza się w chwili obecnej do medycyny naprawczej. Proporcje te powinny się odwrócić” – podsumował dr Daniel Śliż.

Drugi dzień konferencji został otworzony przez mgr Aleksandrę Kielan (doktorantka, Zakład Zdrowia Publicznego WUM, Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani), która przybliżyła działalność Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Przewodnicząca SKN Zdrowia Publicznego, Donata Korvel, opowiedziała o działalności Koła oraz poprzednich edycjach WDPZ. Następnie odbył się konkurs adresowany do studentów różnych uczelni, podczas którego studenci mogli zaprezentować wyniki swoich prac. Najlepsze z nich zostały nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

IMG_3941

IMG_4311

IMG_4780

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 01

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 02

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 09

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 10

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 13

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 16

IMG_4441

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 18

V Warszawskie Dni Promocji Zdrowia 19

skn

mgr Aleksandra Kielan
Dyrektor Biura Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Donata Korvel
Studenckie Koło Naukowe
Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.