Aktualności

Szczyt Zdrowie 2017

Szczyt Zdrowie 2017

2017-06-25, autor: Fundacja OZZ

Szczyt Zdrowie to cykliczne wydarzenie organizowane przez  Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH. Ideą szczytu jest budowanie płaszczyzny porozumienia i dialogu pomiędzy różnymi środowiskami- władzami, związkami zawodowymi, przedstawicielami zawodów medycznych, czy organizacjami pozarządowymi. Na tegorocznym szczycie nie zabrakło przedstawicieli Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

Po wysłuchaniu niezwykle ciekawych dyskusji panelowych, na szczególną uwagę, zdaniem przedstawicieli Fundacji, zasługuje postawienie tezy o potrzebie zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny- o czym mówił prof. Ryszard Gellert z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Anna Rulkiewicz- Prezes Zarządu LUX MED Sp. z o.o. podkreśliła rolę e-health w dostępie do świadczeń i umacnianiu zdrowia. To podejście podziela również Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani- wyrazem naszego zaangażowania w tę tematykę jest realizacja projektu Pacjent 3.0. Podkreślono również potrzebę edukacji zdrowotnej, a także budowania complience i adherence pacjenta. Obecny na Szczycie Zdrowie 2017 dr Dominik Olejniczak, w toku dyskusji kuluarowych spotkał się licznymi pochwałami pod adresem Fundacji- szczególnie za realizację kampanii Przewietrz apteczkę! Aktywny udział pacjenta w procesie leczenia stanowi, zdaniem dyskutujących, jeden z warunków poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Prof. Mirosław Wysocki- dyrektor Państwowego Zakładu Higieny, zwrócił też uwagę na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia edukacji zdrowotnej pacjenta, a także wskazał na kluczową rolę zawodów medycznych, szczególnie pielęgniarek i farmaceutów w tym zakresie. Wtórował mu dr hab. Romuald Krajewski, mówiąc o szczególnej roli lekarzy w kontekście edukacji zdrowotnej pacjenta.

Podsumowując, Szczyt Zdrowie 2017 dostarczył wielu ciekawych opinii i refleksji. Fundacja Obywatele Zaangażowani szczególnie podpisuje się pod postulatem zwiększania roli pacjenta w procesie terapeutycznym, co będziemy wyrażać poprzez konsekwentne realizowanie kampanii edukacyjnych, takich, jak m.in. Przewietrz apteczkę!

 

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

 

 

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.