Aktualności

Światowy Dzień Osteoporozy

Światowy Dzień Osteoporozy

2022-10-12, autor: Fundacja OZZ

#Światowy Dzień Osteoporozy

Już 20 października obchodzić będziemy Światowy Dzień Osteoporozy. Jest to dobra okazja, by poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Osteoporoza jest to choroba, polegająca na postępującym ubytku masy kostnej. Towarzyszy mu osłabienie struktury kości (mniejsza gęstość). Co z kolei znacznie zwiększa ryzyko złamań. Do głównych czynników ryzyka zalicza się nieodpowiednią dietę (z niedostateczną podażą wapnia i witaminy D), palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu oraz małą aktywność fizyczną. występuje najczęściej u kobiet po menopauzie, choć zmniejszanie tzw. gęstości mineralnej kości jest procesem nieuchronnym, który powiązany jest z wiekiem. Przyjmuje się, że u kobiet następuje to ok 40. roku życia, zaś u mężczyzn ok.  45. roku życia.

Ponieważ w początkowej fazie osteoporoza nie daje objawów, niezwykle istotne jest, obok profilaktyki I-rzędowej, wykonywanie regularnych badań, mogących wcześnie wykryć problem, a tym samym skutecznie mu przeciwdziałać. Ma to też znaczenie z punktu widzenia obniżenia ryzyka jednej z konsekwencji osteoporozy, jaką są złamania. Należy tu wspomnieć, iż- szczególnie w przypadku seniorów- problem nie ogranicza się wyłącznie do aspektu fizycznego: osoba po złamaniu najczęściej wymaga opieki i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, tak więc silnie zarysowuje się tu komponenta społeczna. Ponadto zły stan zdrowia fizycznego (szczególnie ograniczenie samowystarczalności z powodu złamania) może też niekorzystanie odbijać się na zdrowiu psychicznym.

Wszystkie te elementy skłaniają do pogłębienia wiedzy na temat osteoporozy, szczególnie wśród osób, które są na nią szczególnie narażone. Budowanie wiedzy i świadomości to pierwszy, nieswoisty etap postępowania w profilaktyce I-rzędowej. W kwestii regularnych badań, tym podstawowym (choć nie jedynym) jest badanie densytometryczne (BMD- ang. bone mineral density). To między innymi na jego podstawie lekarz decyduje o rozpoczęciu leczenia: jego przebiegu i rodzaju. Warto podkreślić, iż poza leczeniem farmakologicznym istnieje szereg zaleceń, związanych z czynnikami behawioralnymi, jak zmiana diety (i w razie potrzeby jej suplementacja), oraz wprowadzenie aktywności fizycznej, dostosowanej do potrzeb i możliwości organizmu. W przypadku potrzeby stosowania odpowiednio zbilansowanej diety (ewentualnie uzupełnionej o suplementy) warto skorzystać z konsultacji dietetyka.

 

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.