Aktualności

Strefa Zdrowo Zaangażowanych – relacja

Strefa Zdrowo Zaangażowanych – relacja

2016-08-01, autor: Fundacja OZZ

24 lipca gościliśmy w Kołobrzegu ze Strefą Zdrowo Zaangażowanych. Czynna cały dzień Strefa na plaży została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Samoleczenia.

W godzinach działania strefy poprzez zabawy dla dzieci i aktywności dla dorosłych przekazywaliśmy wiedzę o tym, jak dbać o swoje zdrowie. Gdy dzieciaki pod opieką naszych maskotek – Pora i Marchewki – budowały zamki z piasku, puszczały bańki mydlane czy brały udział w zawodach sportowych, dorośli mogli zapytać dr Annę Staniszewską, prezes Fundacji, o różne zagadnienia związane z samoleczeniem.

Sercem Strefy Zdrowo Zaangażowanych była ogromna , na której przez cały dzień kolejni uczestnicy wydarzenia przybijali swoje deklaracje zdrowego zaangażowania. Na zakończenie wydarzenia nie było już na niej miejsca! Późnym wieczorem, już po zamknięciu strefy, wiele osób podchodziło do tablicy, czytało, co się na niej znajduje, a nawet robiło sobie przy niej zdjęcia. Tablica, wkopana na pół metra w piasek została na plaży, tworząc tym samym tymczasowy „pomnik” zdrowego zaangażowania na kilka kolejnych dni.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz przy wsparciu Zdrojowa Invest Hotels. Dziękujemy!

fozz_dzien-samoleczenia-33 fozz_dzien-samoleczenia-37 fozz_dzien-samoleczenia-36 fozz_dzien-samoleczenia-35 fozz_dzien-samoleczenia-34 fozz_dzien-samoleczenia-38 fozz_dzien-samoleczenia-39 fozz_dzien-samoleczenia-41 fozz_dzien-samoleczenia-40 fozz_dzien-samoleczenia-31 fozz_dzien-samoleczenia-32 fozz_dzien-samoleczenia-30 fozz_dzien-samoleczenia-29 fozz_dzien-samoleczenia-28 fozz_dzien-samoleczenia-27 fozz_dzien-samoleczenia-26 fozz_dzien-samoleczenia-25 fozz_dzien-samoleczenia-24 fozz_dzien-samoleczenia-23 fozz_dzien-samoleczenia-22 fozz_dzien-samoleczenia-21 fozz_dzien-samoleczenia-20 fozz_dzien-samoleczenia-19 fozz_dzien-samoleczenia-18 fozz_dzien-samoleczenia-16 fozz_dzien-samoleczenia-17 fozz_dzien-samoleczenia-15 fozz_dzien-samoleczenia-14 fozz_dzien-samoleczenia-1 fozz_dzien-samoleczenia-13 fozz_dzien-samoleczenia-12 fozz_dzien-samoleczenia-10 fozz_dzien-samoleczenia-11 fozz_dzien-samoleczenia-9 fozz_dzien-samoleczenia-8 fozz_dzien-samoleczenia-7 fozz_dzien-samoleczenia-6 fozz_dzien-samoleczenia-5 fozz_dzien-samoleczenia-4 fozz_dzien-samoleczenia-3 fozz_dzien-samoleczenia-2fozz_dzien-samoleczenia-42

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.