Aktualności

Sprostać wyzwaniu wielochorobowości

Sprostać wyzwaniu wielochorobowości

2017-01-13, autor: Fundacja OZZ

Najważniejsza dla obu stron, tak pacjenta, jak i lekarza, jest edukacja.

W wypadku pacjenta należy budować świadomość, że leki mogą ze sobą wchodzić w interakcję, oraz wyrabiać nawyk informowania lekarza o innych chorobach i lekach nawet bez pytania. Osobom starszym życie mogą ułatwić nawet bardzo proste rozwiązania – jak samo zapisywanie nazw leków, dawkowania i zaleceń lekarskich na kartce. Jeżeli występuje kilka chorób, dobrym pomysłem jest gromadzenie wszystkich informacji na temat leczenia w jednym miejscu, takim prywatnym „centrum informacji”.

Choć to banalne rozwiązanie, bywa ono naprawdę przydatne. W razie kłopotów zdrowotnych taki spis można pokazać ratownikom medycznym czy w szpitalu. Podczas wizyty w przychodni nie trzeba zdawać się całkowicie na zawodną pamięć – można udostępnić lekarzowi zeszyt, gdzie wszystko jest jasno zapisane.

Należy pamiętać, że pacjent nie jest jedyną osobą odgrywającą ważną rolę w procesie leczenia. Równie istotne co holistyczne podejście do zdrowia jest holistyczne podejście do edukacji. Osobom starszym często pomagają inni – rodzina, przyjaciele, pracownicy społeczni czy wolontariusze. Edukujmy także ich! Jeżeli senior sam nie spisze zaleceń, mogą oni usiąść z nim i wspólnie zapisać wszystkie ważne informacje o leczeniu. Oni także mogą zaproponować stworzenie specjalnego zeszytu na takie dane.

Istotna jest też edukacja pracowników ochrony zdrowia. Warto pytać wprost pacjentów: „czy przyjmuje Pan/Pani jeszcze jakieś leki?”, „czy  jest Pan/Pani na coś chory/chora?”. Czasami można zapytać wprost „czy jest to gdzieś zapisane?”. Część seniorów ma zebrane przynajmniej częściowo informacje dotyczące stanu zdrowia oraz przyjmowanych leków, lecz o tym zapomina choćby z powodu stresu. Dopiero zapytani wyciągają swoje notatki.

Temat wielochorobowości i starzenia się społeczeństwa nie zniknie i będzie miał coraz większy wpływ zarówno na nasze życie, jak i cały system ochrony zdrowia. W związku z tym niezmiernie ważna jest działalność organizacji zajmujących się promocją postaw prozdrowotnych wśród seniorów. Aktywność tego typu instytucji pozwoli pomóc w sprostaniu wyzwaniom jakie stanowią wielochorobowość, zwiększający się udział seniorów w populacji oraz inne zjawiska poruszane w tym i poprzednim artykule. Mogą one zarówno prowadzić działania edukacyjne skierowane do seniorów i ich bliskich, jak i np. tworzyć specjalne formularze ułatwiające notowanie dawek leków czy zaleceń lekarskich – przykładem może być np. lekospis z „Abecadła lekowego” przygotowanego przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

Działania skierowane do poszczególnych osób zaangażowanych w proces leczenia oraz aktywności podejmowane przez różne organizacje w oderwaniu od siebie jednak nie wystarczą. Konieczna jest współpraca: lekarza z pacjentem, lekarza z rodziną i pacjenta z rodziną. Między organizacjami oraz organizacji z sektorem publicznym. Razem możemy działać łatwiej i skuteczniej, by uniknąć coraz bardziej widocznych zagrożeń związanych z wielochorobowością.

 

Elwira Smoleńska
Członkini Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.