Aktualności

[Blog #20] Praca a zdrowie

[Blog #20] Praca a zdrowie

2018-08-06, autor: Fundacja OZZ

#medycyna pracy #praca #zdrowy pracownik to efektywny pracownik

zz_post_20180803

dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracy spędzamy większość swojego życia. Znaczna większość, bo 70% ludności czynnej zawodowo, pracuje obecnie w pozycji siedzącej, statystycznie siedząc pracujemy  około 10 lat non – stop. Praca w takiej pozycji wiąże się z obciążeniem dla zdrowia. Aż 60% – 80% osób pracujących, szuka pomocy lekarskiej z powodu bólu dolnej części kręgosłupa, które są przyczyną 20% absencji chorobowych i stanowią drugą, najważniejszą przyczynę po przeziębieniach. W sumie 50% wcześniejszych emerytur spowodowanych jest przez patologiczne zmiany kręgosłupa.

Siedząc przyjmujemy nienaturalną pozycję naszego ciała – tym samym zmuszamy nasz kręgosłup do nienaturalnego ułożenia, tym bardziej, im bardziej niedostosowane do naszych rzeczywistych potrzeb jest krzesło na którym siedzimy. Dodatkowo mięśnie człowieka siedzącego są nadmiernie napięte – w połączeniu z brakiem ruchu podczas siedzenia stanowi to przyczynę m.in. ich skurczy.

Praca siedząca, z niedostosowanym miejscem (źle skonstruowane lub nieodpowiednio dobrane do długości czasu pracy, jej specyfiki, a także do wymiarów użytkownika krzesło) może zmuszać do przyjęcia nieprawidłowej pozycji ciała podczas siedzenia bez możliwości jej zmiany, co skutkuje wieloma dolegliwościami.

Długotrwała praca siedząca może być przyczyną m.in. migreny; zaburzeń koncentracji; zwyrodnienia kości; napięcia szyi, karku, łopatek; nieodwracalnych zmian kręgosłupa; bólów pośladków, otyłości i zakrzepów.

Pracując w pozycji siedzącej należy dobrać optymalne dla siebie krzesło, dostosowane do długości i rodzaju wykonywanej pracy oraz wzrostu i masy osoby na nim siedzącej. Krzesło powinno mieć wyregulowane proporcje względem postury pracownika, tylko wówczas będzie w nim siedziało się wygodnie i zdrowo. Chcąc zachować zdrowie, należy dołożyć wszelkich starań, aby codziennie znaleźć czas na choćby najprostsze ćwiczenia fizyczne. Nawet najlepsze krzesło nie zastąpi ich w walce o zdrowie.

Korzystaj regularnie z badań medycyny pracy!

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.