Aktualności

Posiedzenie Zespołów Parlamentarnych

Posiedzenie Zespołów Parlamentarnych

2020-11-16, autor: Fundacja OZZ

#Sejm #światowy dzień cukrzycy

W piątek 13 listopada, odbyło się zdalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego. Na zaproszenie Przewodniczących Zespołów: odpowiednio Pani poseł Ewy Kołodziej i Pana posła Rajmunda Millera w posiedzeniu wziął udział dr hab. Dominik Olejniczak. Posiedzenie swoją obecnością uświetnili Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, a także posłanka na Sejm VII i VIII kadencji lek med. Lidia Gądek.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Najsłodsi, która była także gościem V Warszawskich Dni Promocji Zdrowia.

Główną tematyką posiedzenia była cukrzyca w dobie COVID. Zagadnienie to omówiono zarówno z perspektywy lekarza diabetologa (prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), jak i lekarza rodzinnego (lek med. Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych). Perspektywę pacjentów przedstawiła Anna Śliwińska- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

O roli pielęgniarek w walce z cukrzycą opowiedziała Alicja Szewczyk- konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa diabetologicznego, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Zagadnienie Potrzeby zmiany wizerunkowej choroby i retorycznych środków komunikacji z pacjentem podjął Michał Figurski z  Fundacji Najsłodsi.

Obok wielu ciekawych wniosków, jednoznacznie wybrzmiała potrzeba edukacji nie tylko pacjentów, ale i całego społeczeństwa. Po raz kolejny w debacie publicznej podkreślono konieczność wprowadzenia do szkół wychowania zdrowotnego- w formie osobnego przedmiotu, co podkreślił dr hab. Dominik Olejniczak. Inicjatywę tą mocno wspiera również Rzecznik Praw Pacjenta, co stwarza szanse, iż inicjatywa ta ma- w perspektywie czasu- szanse powodzenia.

Cukrzyca w dobie COVID-19:
·        Perspektywa lekarza diabetologa – prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
·        Perspektywa lekarza rodzinnego – dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych,
·        Perspektywa przedstawiciela pacjentów – Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

II. Cukrzyca i pielęgniarki – Alicja Szewczyk, konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa diabetologicznego, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii,
III. Cukrzyca, otyłość, zajadanie emocji – okiem psychodietetyka – Michalina Batóg,
IV. Potrzeba zmiany wizerunkowej choroby i retorycznych środków komunikacji z pacjentem – Michał Figurski, Fundacja Najsłodsi.

Prezentacje ekspertów można pobrać pod linkiem

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.