Aktualności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego

2018-09-12, autor: Fundacja OZZ

#Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego #Przewietrz apteczkę! #Sejm

post_20181004-PA-w-sejmie-

 

Dnia 12 września 2018 r. odbyło się w Sejmie pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego „Znaczenie projektów edukacyjnych w obszarze zdrowia publicznego – przykład akcji „Przewietrz apteczkę”. Na zaproszenie pani poseł Beaty Małeckiej – Libery, przewodniczącej Zespołu, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani miała okazję podsumować prowadzoną blisko od dwóch lat, ogólnopolską akcję „Przewietrz apteczkę!”.

W posiedzeniu wzięli udział: poseł Beata Małecka – Libera, poseł Marek Hok, dr Michał Sutkowski (prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych KLRwP Rzecznik KLRwP), dr Grzegorz Juszczyk (dyrektor NIZP – PZH), Joanna Głażewska (naczelnik Wydziału ds. Narodowego Programu Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia), Izabela Książek (z-ca dyrektora ds. Badań Kontrolnych, Narodowy Instytut Leków), Grzegorz Hudzik (Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego), Katarzyna Chrobak (Naczelnik Wydziału Oceny Druków Informacyjnych, URPL), Anna Dąbrowska – Guźlińska (Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST), Monika Kowalczyk oraz członkowie Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani: dr Dominik Olejniczak, dr Anna Staniszewska, mgr Aleksandra Kielan.

W głównej części posiedzenia dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak przedstawili cele i misję Fundacji oraz opisali założenia i przebieg warsztatów „Przewietrz apteczkę!”. Podkreślono, że cel akcji został osiągnięty – warsztaty „Przewietrz apteczkę!” zostały przeprowadzone we wszystkich województwach, tym samym edukując w zakresie bezpiecznej farmakoterapii ponad 1500 seniorów. Podczas posiedzenia odbyła się również premiera najnowszej infoanimacji Fundacji, która obrazuje najważniejsze informacje dotyczące akcji. Podczas dyskusji część przybyłych osób zabrała głos, gratulując Fundacji takiej inicjatywy i podkreślając konieczność podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

DSC01729

 

DSC01727

 

DSC01728

 

DSC01739

 

 

mgr Aleksandra Kielan
Dyrektor Biura Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcia: Aleksandra Kielan

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.