Aktualności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

2018-10-03, autor: Fundacja OZZ

#Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów #Sejm

We wtorek 2 października odbyło się w Sejmie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, którego tematem były wyzwania i oczekiwania stawiane przed Rzecznikiem Praw Pacjenta na lata 2019-2021. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu posła Krzysztofa Ostrowskiego, w posiedzeniu wzięli udział prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani dr Anna Staniszewska oraz dr Dominik Olejniczak. Wśród uczestników znaleźli się też posłowie Andrzej Sośnierz i Marek Ruciński, a także licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji pacjenckich.

W czasie posiedzenia wiele czasu poświęcono omówieniu bieżącej działalności Rzecznika Praw Pacjenta; wskazano na niepodważalną potrzebę sprawnego działania tej instytucji. Podniesiony został problem niewystarczającego budżetu Biura, zasygnalizowano także problemy kadrowe. Pomimo to Biuro Rzecznika Praw Pacjenta realizuje wiele cennych inicjatyw, mających na celu budowanie świadomości pacjentów, jak np. prowadzenie infolinii. W planach są także wyjazdy w teren w celu dotarcia z informacjami o prawach pacjenta do jak największej rzeszy odbiorców.

Biuro chętnie angażuje się w inicjatywy edukacyjne skierowane również do swoich pracowników, czemu dało wyraz zapraszając do współpracy Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani- 26 września mieliśmy okazję opowiedzieć o warsztatach Przewietrz Apteczkę! pracownikom Biura.

Liczymy na dalsze aktywne działania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, jednocześnie wyrażając nadzieję, iż wykorzystane zostaną nasze doświadczenia!

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.