Aktualności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

2019-02-21, autor: Fundacja OZZ

#cholesterol #Prawa Pacjenta

Bez tytułu

We wtorek 20 lutego po raz 56 odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. W toku posiedzenia miała miejsce debata zatytułowana „Cholesterol – fakty w służbie nauki. Media o zdrowiu – dobre i złe praktyki. Prawo społeczeństwa do rzetelnej informacji na przykładzie komunikacji medialnej dotyczącej tematyki cholesterolu”. W debacie udział wzięli m.in. posłowie Krzysztof Ostrowski- przewodniczący zespołu, poseł Andrzej Sośnierz, poseł Jan Klawiter, posłanka Beata Małecka-Libera, czy Główny Inspektor Sanitarny i Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego min. Jarosław Pinkas. Z uwagi na to, iż debata została zorganizowana na wniosek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jej uczestnikami byli wybitni kardiolodzy- członkowie PTK, m.in. – prof. Andrzej Pająk, prof. Barbara Cybulska, prof. Wojciech Drygas, prof. Robert Gil, a także współautorzy raportu  opracowanego przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani pt. „Medycyna Pracy w Prewencji Chorób Wywoływanych Wysokim Stężeniem Cholesterolu” prof. Piotr Jankowski,  prof. Artur Mamcarz, oraz dr Dominik Olejniczak. W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. W toku debaty poruszono wiele interesujących wątków, związanych z tematyką cholesterolową. Wielokrotnie podkreślano niepodważalny związek podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi z chorobami układu krążenia; w każdej blaszce miażdżycowej znajduje się cholesterol. Ponadto wskazano na istotny wzrost ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz palących papierosy.

Wiele miejsca poświęcono rzetelnym źródłom informacji na temat zdrowia; prof. Piotr Jankowski zwrócił szczególną uwagę na kompetencje zdrowotne, pozwalające na umiejętność odróżnienia informacji o charakterze evidence based, od tych nieprawdziwych. Posłanka Beata Małecka-Libera zaproponowała zorganizowanie cyklu konferencji edukacyjnych w terenie, aby edukacja zdrowotna mogła dotrzeć do jak największej liczby osób.

Główny Inspektor Sanitarny dr hab. Jarosław Pinkas podkreślił rolę social mediów w kształtowaniu zachowań zdrowotnych i opowiedział o pomyśle przygotowania Narodowego Programu Wyborów Zdrowotnych Opartych na Wiedzy.

Ponadto odczytana została deklaracja PTK, podpisana przez przewodniczącego prof. Piotra Ponikowskiego, postulująca propagowanie informacji i źródeł wiedzy opartej na dowodach naukowych oraz budowania kompetencji zdrowotnych społeczeństwa.

Apel_PTK (1)-1 Apel_PTK (1)-2dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.