Aktualności

Posiedzenia zespołów w Sejmie

Posiedzenia zespołów w Sejmie

2018-04-13, autor: Fundacja OZZ

#posiedzenia #profilaktyka #Sejm

W dniu 12 kwietnia odbyło się w Sejmie połączone posiedzenie Parlamentarnych Zespołów ds. Praw Pacjentów oraz ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Na zaproszenie przewodniczących Zespołów: odpowiednio posła Krzysztofa Ostrowskiego, oraz poseł Anny Czech, w posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani- dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak. W toku obrad wiele miejsca poświęcono potrzebie edukacji pacjentów, oraz finansowaniu świadczeń profilaktycznych. Podkreślono potrzebę większego zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny. Poruszono ponadto kwestię wykonywania badań diagnostycznych, zlecanych przez lekarzy POZ oraz środków przeznaczanych na te badania. Poseł Andrzej Sośnierz, zwracał uwagę, iż zmiany w organizacji finansowania POZ rozwiążą problem tylko częściowo. Do wypracowania skutecznych rozwiązań niezbędna jest współpraca wszystkich agent rządowych, a także organizacji pacjenckich. Podkreślono także potrzebę rozróżnienia badań laboratoryjnych na te wykonywane w diagnostyce poszczególnych chorób, oraz na te, wykonywane profilaktycznie.

Również 12 kwietnia odbyła się debata Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, na którą zaproszenie otrzymaliśmy od przewodniczącej Zespołu- poseł Lidii Gądek. W posiedzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. poseł Beata Małecka-Libera, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak, jak również prof. Piotr Jankowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego- współautor raportu „Medycyna pracy w prewencji chorób wywoływanych wysokim stężeniem cholesterolu”, wydanego przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. W swojej prezentacji profesor Jankowski przywołał założenia naszego Raportu, jako jeden ze sposobów poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce, związanej z chorobami układu krążenia.

W przerwie w obradach, w ramach Tygodnia dla Serca w Sejmie Dr Staniszewska i dr Olejniczak poddali się badaniom profilaktycznym, ocenie wartości ciśnienia tętniczego, oraz badaniu stężenia cholesterolu i tri glicerydów we krwi.

GD8B5718

GD8B5619

GD8B5609

GD8B5607

30688769_10156309019129641_1562114377610428416_n

 

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

 

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.