Aktualności

Po II Warszawskich Dniach Promocji Zdrowia

Po II Warszawskich Dniach Promocji Zdrowia

2017-03-12, autor: Fundacja OZZ

9 i 10 marca pomagaliśmy Studenckiemu Kołu Naukowemu Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia w organizacji II Warszawskich Dni Promocji Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W ciągu dwóch dni odbyły się dwie debaty eksperckie poświęcone odpowiednio zagadnieniom healthy ageing oraz samoleczenia. Ponadto w trakcie sesji studenckiej referaty wygłosili przedstawiciele i przedstawicielki trzynastu zespołów badawczych z całej Polski.

 

„Healthy ageing w zdrowiu publicznym”

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „Healthy ageing w zdrowiu publicznym”, Beata Tokarz-Kamińska, Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzącego projekt inkubacji projektów senioralnych „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, przedstawiła rolę inicjatyw oddolnych w stawianiu czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, a dr Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz Prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani opowiedziała o najważniejszych spostrzeżeniach z realizacji projektu „Przewietrz apteczkę!” – warsztatów bezpiecznej farmakoterapii dla seniorów. Stefan Kołucki (dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i Dariusz Poznański (dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia) rozważali, co wynika z tego dla rozwiązań systemowych, a także przedstawili aktualne i planowane programy rządowe.

Debata pokazała, że w obszarze działań skupionych na potrzebach seniorów dzieje się dużo – choć ciągle można zrobić więcej, czemu ma służyć np. program inkubacji nowych inicjatyw „Generator Innowacji. Sieci  Wsparcia” prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Prelegenci i prelegentki zgodzili się, mimo odmiennych perspektyw, że duże znaczenie ma podejście interdyscyplinarne, łączące działania oddolne i systemowe, lokalne i ogólnopolskie. Czerpanie inspiracji z inicjatyw zagranicznych i krajowych oraz wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk może uzupełniać obecną ofertę dla osób starszych. Ważnym wątkiem okazało się docieranie do młodych – zarówno jako opiekunów osób biskich w wieku podeszłym, jak i przyszłych seniorów.

 

„Miejsce samoleczenia w zdrowiu publicznym”

Drugi dzień konferencji otworzyła debata panelowa „Miejsce samoleczenia w zdrowiu publicznym”, w której głos zabrali: dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak – Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej, dr n. farm. Anna Kijewska z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Krzysztof Puchalski z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz dr Maria Rogaczewska, kierownik Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW i przedstawicielka międzynarodowego projektu Pro-Health 65+.

Kluczowym wątkiem okazało się ustalenie, czym właściwie jest samoleczenie – mimo wieloletniej refleksji naukowej termin ten wciąż jest definiowany na różne sposoby. Cenne było spojrzenie dr Magdaleny Ankiersztej-Bartczak, która opowiedziała o sytuacji osób z chorobami przewlekłymi na przykładzie pacjentów zakażonych HIV, w wypadku których tzw. patient compliance na szczególne znaczenie, gdyż nie tylko ma wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia, lecz także ogranicza ryzyko wytworzenia lekoodporności przez wirusa. W toku dyskusji pojawił się także wątek obustronnej odpowiedzialności za (samo)leczenie – po stronie lekarza i pacjenta. Do często powracającego postulatu edukacji pacjentów prelegenci dołączyli nowy – edukacji specjalistów w zakresie np. komunikacji. Nie zabrakło rozważań na temat samoleczenia i pozyskiwania wiedzy medycznej w przyszłości – na ile specjalne algorytmy mogą diagnozować choroby i decydować o leczeniu? Prawdopodobnie przekonamy się o tym szybciej, niż myślimy.

 

Sesja referatowa

Oprócz debat panelowych odbyły się także sesje referatów studenckich. Warto podkreślić zarówno dużą liczbę zgłoszeń prac spoza Warszawy, jak i wyjątkową różnorodność tematyczną wystąpień – od aspektów prawnych (jak wystąpienie na temat analizy dostępności leków OTC), przez technologię („Szacowanie ryzyka zakażeniem szpitalnym – aplikacja dla pacjenta”) i komunikację, aż po dietetykę.

Jak co roku jury Warszawskich Dni Promocji Zdrowia nagrodziło wybrane prace. Po burzliwych naradach zadecydowano o następującym podziale nagród:

  • miejsce I: „Analiza jakościowa sposobu żywienia personelu medycznego pracującego w trybie zmianowym w kontekście modelu diety śródziemnomorskiej” – Ewa Kamińska-El-Hassa, Małgorzata Witkowska-Zimny, Leszek Wronka, Magdalena Milewska,
  • miejsce II: „Szacowanie ryzyka zakażeniem szpitalnym – aplikacja dla pacjenta” – Andrzej Jarynowski, Damian Marchewka,
  • miejsce III: „Styl życia studentów kierunku lekarskiego i stomatologii a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych” – Dominika Dyrcz, Brygida Przywara-Chowaniec.

Zapraszamy także do wysłuchania podcastu z audycji „Wieczór RDC” w Radio dla Ciebie”, w której wzięli udział Hanna Marczak, członkini SKN Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia, oraz dr Dominik Olejniczak – [link do audycji].

Konferencja z roku na rok staje się coraz większa i bardziej rozpoznawalna. Mamy nadzieję, że tak pozostanie i w 2018 roku spotkamy się na III Warszawskich Dniach Promocji Zdrowia.

Partnerami wydarzenia byli: Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Samorząd Studentów WUM, firma USP Zdrowie oraz Spółdzielnia Złotokłos. Zostało one także objęte patronatem przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Patronem medialnym było Radio Kampus.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.