Aktualności

#NIEZBĘDNIK PACJENTA inwestycją w efektywność leczenia

#NIEZBĘDNIK PACJENTA inwestycją w efektywność leczenia

2018-10-18, autor: Fundacja OZZ

#NIEZBĘDNIK PACJENTA #odpowiedzialne samoleczenie #śniadanie prasowe

patronat

W dniu 16 października 2018 r. pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, ruszyła akcja edukacyjna, realizowana wspólnie przez PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty oraz Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani (FOZZ), mająca na celu podkreślenie wagi, jaką niesie zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.  W ramach kampanii, przygotowane zostało konkretne narzędzie, które usprawni wizytę lekarską, wpłynie pozytywnie na jej przebieg i jakość.

Narzędzie to tzw. Niezbędnik Pacjenta, który został przygotowany w wersji elektronicznej do pobrania, a w wersji drukowanej będzie udostępniony w przychodniach lekarskich. Niezbędnik Pacjenta jest narzędziem, które pozwoli pacjentowi przygotować listę przyjmowanych leków (wraz m.in. z opisem dawkowania czy substancji czynnej), co będzie nie tylko ułatwieniem pracy lekarza, ale jednocześnie zaoszczędzi jego czas na czynności szczególnie istotne z punktu widzenia pacjenta.

„Lekarze rodzinni w Polsce przyjmują z nadzieją i wspierają wszystkie proste, prospołeczne, działania edukacyjne – dla seniorów i nie tylko –  takie jak upowszechnianie NIEZBĘDNIKA PACJENTA.  Rady i wskazówki dotyczące leków; komunikacji lekarz – pacjent są bardzo cennymi narzędziami w ochronie zdrowia, ale przede wszystkim pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności leczenia” – wskazuje dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Przeciętna wizyta u lekarza trwa 20 minut, z czego średnio aż 16 z nich lekarz poświęca na czynności organizacyjne. Tymczasem pacjenci w dobie starzejącego się społeczeństwa i coraz większej ilości przyjmowanych leków odczuwają potrzebę, aby lekarze podczas wizyty poświęcili im więcej uwagi. Ponad 90% lekarzy uważa, że pacjent również powinien przeznaczyć trochę czasu na przygotowanie się do wizyty.2

„Podczas organizowanych przez FOZZ ogólnopolskich warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 1500 osób, pacjenci zgłaszali swoje najważniejsze problemy związane z opieką zdrowotną i leczeniem. W tych rozmowach bardzo często powracał temat przebiegu wizyty u lekarza i odpowiedniego do niej przygotowania. Lekospis, dla uczestników warsztatów, którego jesteśmy pomysłodawcą i który znalazł się w Abecadle Lekowym (kompendium wiedzy przekazywanej podczas warsztatów każdemu uczestnikowi), spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Cieszymy się, że Cieszymy się, że dzisiaj możemy współtworzyć NIEZBĘDNIK PACJENTA” – mówi Prezes FOZZ, dr Anna Staniszewska.

35,5% pacjentów nie zapoznaje się ze swoimi prawami i obowiązkami, gdyż w ogóle nie ma świadomości ich istnienia.2 Akcja edukacyjna mająca za zadanie upowszechnienie Niezbędnika Pacjenta ma na celu również podnoszenie świadomości, co pozwoli zrozumieć pacjentowi, że jest on w procesie leczenia podmiotem, partnerem lekarza, że poprzez swoje zaangażowanie może mieć realny wpływ na jego efektywność.

„Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do rzetelnej, zrozumiałej informacji o jego stanie zdrowia, przebiegu leczenia i przyjmowanych lekach. Uzyskanie przez pacjenta właściwej informacji w tym zakresie, wpływa na możliwość jego faktycznego współuczestnictwa w podejmowanych decyzjach medycznych. Pacjent zawsze powinien zostać poinformowany w sposób przystępny, a przede wszystkim zrozumiały, bo jest to przymiot świadomej zgody. Niestety nie zawsze to prawo jest w pełni przestrzegane. Dlatego każde działanie edukacyjne, które pomaga pacjentowi w przestrzeganiu zaleceń lekarza i odpowiednim stosowaniu leków – takie jak narzędzie NIEZBĘDNIK PACJENTA jest niezwykle cenne.” – ocenia Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Grzegorz Błażewicz.

Kampania edukacyjna wpisuje się w szerszą akcję  informacyjną, realizowaną przez  PASMI, we współpracy z Partnerami oraz regulatorem. Jednym z celów statutowych organizacji ,jest promowanie odpowiedzialnego leczenia, dlatego temat Niezbędnika Pacjenta jest jednym z kilku, które zamierza podjąć w najbliższym czasie PASMI.

„Jednym z ważnych celów strategicznych PASMI jest  zwiększanie świadomości zdrowotnej polskich pacjentów, prowadzące do odpowiedzialnego, bezpiecznego leczenia.

Do dotychczasowych działań edukacyjnych dołączyliśmy  nowe narzędzie – Niezbędnik Pacjenta, które wspiera pacjenta i lekarza w efektywności leczenia, pomaga pacjentowi przestrzegać zaleceń, buduje jego wiedzę w zakresie stosowanych leków. Natomiast lekarzom ułatwia i upraszcza przebieg wizyty pacjenta w gabinecie” – mówi Ewa Jankowska Prezes Zarządu PASMI.

NIEZBĘDNIK PACJENTA DO POBRANIA

Narzędzie będzie szeroko promowane przez firmy członkowskie PASMI, w celu podkreślenia roli pacjenta jako współodpowiedzialnego partnera w procesie leczenia, mającego wpływ na swoje zdrowie, zaangażowanego w relację lekarz – pacjent.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro PASMI
biuro@pasmi.pl
22 300 95 10
+48 530 25 42 42

Biuro FOZZ
a.kielan@obywatelezz.pl
+48 666 238 786

  1. RAPORT E-zdrowie oczami Polaków. LekSeek, Gabinet drWidget, 18.04.2018
  2. Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w interakcji z lekarzem-między konfliktem a równowagą. Rozprawa doktorska Małgorzaty Drozd-Garbacewicz, 2015 r.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.