Aktualności

Narodowa Debata o Zdrowiu

Narodowa Debata o Zdrowiu

2018-04-26, autor: Fundacja OZZ

#Ministerstwo Zdrowia #Narodowa Debata o Zdrowiu

W ostatnich dniach minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczął Narodową Debatę o Zdrowiu. Istotą przedsięwzięcia jest określenie, gdzie polski system ochrony zdrowia, powinien znaleźć się za 10-20 lat. Minister Szumowski podkreśla, iż chce wsłuchać się w głos wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia: pacjentów, pracodawców, pracowników systemu, samorządów. W toku dyskusji nad przebiegiem debaty mocno podkreśla się konieczność działania i planowania długofalowego, a nie tylko działań doraźnych. Istotne jest wypracowanie rozwiązań, które sprawdzą się zarówno w sytuacji bieżącej, jak i w odleglejszej perspektywie czasowej.

Efektem debaty która, według deklaracji ministra zdrowia, ma potrwać około roku, ma być dokument, będący podstawą do realizowania celów polityki zdrowotnej, również dla kolejnych ministrów zdrowia. Do tych celów prof. Szumowski zaliczył poprawę statystyk związanych z chorobowością i zachorowalnością na choroby układu krążenia oraz nowotwory, odbiurokratyzowanie systemu połączone z jego informatyzacją, uszczelnienie systemu oraz wzrost nakładów. Cele te mają charakter długofalowy, nie mniej konsekwentne realizowanie celów polityki zdrowotnej daje realne szanse na ich osiągnięcie. Istotna jest tutaj pewna ciągłość w ich realizacji, niezależnie od tego, kto aktualnie kieruje resortem zdrowia, tak także podkreślał minister Szumowski.

Jednym z wyzwań, o których mówi minister zdrowia jest także finansowanie leczenia przy zastosowaniu nowoczesnych technologii w zestawieniu z innymi- tańszymi metodami terapeutycznymi. W tym zakresie oczekiwania pacjentów często są rozbieżne z możliwościami systemu ochrony zdrowia. Narodowa Debata o Zdrowiu również na tym polu stwarza możliwość do wysłuchania głosu pacjentów, lecz także daje szanse na objaśnienie im zasad funkcjonowania systemu i finansowania świadczeń.

Szerokie pole dialogu przy udziale wymienionych grup stwarza szanse na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, co może zaowocować wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań, zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i pracodawców, czy płatnika.

 

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.