Aktualności

[Blog #10] Minister Zdrowia o opiece koordynowanej

[Blog #10] Minister Zdrowia o opiece koordynowanej

2018-04-16, autor: Fundacja OZZ

#Minister Zdrowia #opieka koordynowana #priorytety

image

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Minister Zdrowia- prof. Łukasz Szumowski- wskazał listę priorytetów, którymi będzie chciał się zająć do końca kadencji. Znalazła się wśród nich opieka koordynowana. Polega ona na indywidualnym podejściu do pacjenta, poprzez określenie odpowiedniej ścieżki leczenia w przypadku wystąpienia choroby. W Polsce, jako przykład można wymienić  tzw. pakiet onkologiczny. Jego głównym celem było zapewnienie kompleksowej opieki medycznej pacjentowi począwszy od wstępnych badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, poprzez pogłębioną diagnostykę, pobyt w szpitalu, aż do powrotu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonywania badań kontrolnych po zakończeniu procesu leczenia. Nad całością (włączając terminowość i jakość świadczeń) czuwa koordynator. W tym działaniu widać zatem szczególną rolę promocji zdrowia, szczególnie zaś profilaktyki II i III-rzędowej.

Minister zdrowia jako obszar szczególnie ważny dla opieki koordynowanej podał kardiologię. Jako przyczynę zjawiska, polegającego na jedynie krótkotrwałej poprawie tzw. śmiertelności krótkoterminowej (po kilku latach poziom ponownie rośnie i powraca do pierwotnego poziomu) podał właśnie brak nacisku na wieloletnią opiekę koordynowaną. Prof. Szumowski podkreślił, iż zdecydowana większość pacjentów po przejściu zawału mięśnia sercowego nigdy nie trafia do kardiologa. Jest to sytuacja niezwykle niepokojąca, która pokazuje, iż wprowadzenie zmian jest konieczne. W przeciwnym razie nie będzie możliwa skuteczna walka ze skutkami incydentów sercowo-naczyniowych, a więc postępowanie w ich III-rzędowej profilaktyce, której skuteczność może zapewnić właśnie opieka koordynowana. Regularne i w miarę możliwości kompleksowe badania oraz edukacja zdrowotna będą tu stanowiły klucz do poprawy sytuacji.

Należy podkreślić, iż model opieki koordynowanej sprawdził się już w wielu krajach na świecie. Skuteczna realizacja jej założeń stanowi szansę na optymalne alokowanie środków dostępnych w systemie. Podniesienie tej efektywności być może z czasem pozwoli na zwiększenie nakładów na medycynę profilaktyczną.

W koncepcji opieki koordynowanej najistotniejszy jest jednak sam pacjent oraz stopień jego wyedukowania- jego adherence i compliance. Opieka koordynowana w swoim założeniu będzie skuteczna jedynie wówczas, kiedy pacjent będzie potrafił skorzystać z możliwości, które oferuje mu ten model opieki zdrowotnej. Staje się zatem jasne, iż koniczne są szeroko zakrojone i realizowane ustawicznie zadania z zakresu edukacji zdrowotnej, nakierowane na wszystkie grupy populacji. Powinny być one priorytetem dla osób projektujących politykę zdrowotną państwa, choć nie należy też zapominać o dużej roli organizacji pozarządowych w tym obszarze. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w połączeniu z wiedzą na temat uwarunkowań zdrowia, stanowią warunek niezbędny do spełnienia, w budowaniu własnego potencjału zdrowotnego.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.