Aktualności

[Blog #137] KOS – Zawał

[Blog #137] KOS – Zawał

2020-12-10, autor: Fundacja OZZ

#choroby układu krążenia #rehabilitacja kardiologiczna

fozz-post-20201030dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dobie pandemii koronawirusa należy pamiętać także o pacjentach, zmagających się z chorobami przewlekłymi. Do takich zaliczają się choroby układu sercowo-naczyniowego. Szczególnie ważna jest tu także rehabilitacja kardiologiczna. Temu zagadnieniu dedykowany jest unikatowy program KOS-Zawał – Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca.

„KOS-zawał to chyba jedyny program w Polsce, w którym mamy dane, że jego wprowadzenie jest związane z poprawą wyników leczenia mierzonych ryzykiem zgonów pacjentów po zawale serca – mówi prof. Piotr Jankowski z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

 Będące w przygotowaniu wyniki badań wskazują, iż pacjenci objęci opieką w ramach programu KOS-zawał mają o 30 proc. mniejsze ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn w okresie roku po zawale serca, prawie 30 proc. mniejsze ryzyko zgonu, zawału serca, udaru mózgu oraz 15 proc. mniejsze ryzyko konieczności hospitalizacji z jakichkolwiek przyczyn w okresie po zawale serca. Są to pozytywne, wymierne wskaźniki, na które wpłynęła poprawa jakości opieki medycznej m.in. poprzez ułatwienie i przyspieszenie dostępu do rehabilitacji i edukacji kardiologicznej po zawale serca”.

Prof. Jankowski podkreśla: „Wiemy z wielu badań, że rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca jest związana z poprawą rokowania, ze zmniejszeniem ryzyka zgonu czy wystąpienia niewydolności serca, ale też z poprawą jakości życia, wydolności – tych parametrów jest bardzo dużo. Dane z całego kraju wskazują, że KOS-zawał zwiększa dwukrotnie dostępność do rehabilitacji po zawale serca, ale co jest najważniejsze przyspiesza rozpoczynanie rehabilitacji. Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej są tym większe, im wcześniej po zawale ona się rozpoczyna”.

Ponadto niezwykle istotne jest, by działania rehabilitacyjne rozpoczynały się już w pierwszych dniach czy tygodniach po zawale serca. W przypadku, gdy dochodzi do opóźnienia rzędu w 2-3 miesięcy, czy roku po zawale- efekty są o wiele mniejsze.

Kardiolog zaznacz również, że „przed wprowadzeniem KOS-zawał tylko pojedynczy pacjenci rozpoczynali rehabilitację w okresie pierwszych dni po wypisie ze szpitala. To była jedna z przyczyn, dla których rozpoczęto pracę nad KOS-zawał. Obecnie KOS-zawał siedmiokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozpoczęcia rehabilitacji w ciągu pierwszych dwóch”.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.