Aktualności

Konferencja prasowa pt. „Zdrowa Gospodarka”

Konferencja prasowa pt. „Zdrowa Gospodarka”

2019-01-22, autor: Fundacja OZZ

#Centrum Prasowe PAP #konferencja prasowa #medycyna pracy #Zdrowa Gospodarka

file4

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 konferencja prasowa pt. „Zdrowa Gospodarka”. W wydarzeniu, które poprowadziła redaktor Justyna Wojteczek wzięli udział:
• dr hab. Jarosław Pinkas, Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego
• prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
• Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
• prof. Dr hab. Bogdan Solnica, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
• Marcin Nowacki, Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
• dr Dominik Olejniczak, członek zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani
• Józef L. Jakubiec, Dyrektor MedTech Polska
• Tomasz Jaworski, kancelaria prawna Tomasik Jaworski

Głównym przedmiotem konferencji było podkreślenie roli medycyny pracy w utrzymywaniu i umacnianiu zdrowia obywateli. Ponownie wskazano na konieczność dostosowania badań obowiązkowych do potrzeb współczesnego pracownika. Jasno podkreślono także odpowiedzialność pacjenta-pracownika, za własne zdrowie. Wskazano również na istotną rolę pracodawców w procesie profilaktyki; zarówno I, jak i II-rzędowej. Uczestnicy konferencji prasowej zgodnie uznali medycynę pracy za jedno z najskuteczniejszych narzędzi we wczesnym wykrywaniu chorób cywilizacyjnych- w tym chorób układu krążenia.
Należy podkreślić, iż po raz kolejny w przestrzeni publicznej bardzo wyraźnie wybrzmiał głos, dotyczący kluczowej roli medycyny pracy w systemie ochrony zdrowia.

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani pragnie gorąco podziękować za ponowne zaproszenie do Rzeszowa, które traktujemy, jako wyraz uznania dla naszej akcji. W miarę naszych możliwości pragniemy nadal wpierać wszelkie inicjatywy, związane z edukacją pacjenta!

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją PAP

file5

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.