Aktualności

Czy jesteś świadomym pacjentem?

Czy jesteś świadomym pacjentem?

2020-09-04, autor: Fundacja OZZ

#kampania społeczna #świadomy pacjent

Czy jesteś świadomym pacjentem?

Celem kampanii edukacyjnej The Point „Świadomy pacjent. Odpowiedzialne leczenie” jest odpowiedź na pytania jaki jest świadomy pacjent, co tak naprawdę oznacza odpowiedzialne leczenie i z jakimi wyzwaniami mierzymy się na co dzień w kontekście systemu ochrony zdrowia w Polsce, nie tylko w dobie pandemii.

Dowiedz się:

– Czy Polacy znają i egzekwują prawa pacjenta? Oraz z jakimi najczęstszymi problemami w ujęciu epidemii koronawirusa spotykają się aktualnie

Rozmowa z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta

– Kto wygra wyścig po zdrowie? Pandemia czy rak płuc? oraz czy przełomowe leczenie pacjentów z NDRP będzie dostępne dla Polaków?

Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim, Prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz prof. Pawłem Krawczykiem, Katedra i Kliniki Pneumonologii,Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

– Dlaczego w przypadku kobiet w ciąży z konfliktem serologicznym przysłowie lepiej zapobiegać niż leczyć jest tak trafne oraz jak groźna jest choroba hemolityczna noworodka?

Rozmowa z prof. Marzeną Dębską, Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa CMKP, SPSK nr 1 im. Prof. W. Orłowskiego oraz dr. Anną Tarasiuk, Oddział Neonatologiczny Szpital Praski w Warszawie, Dębski Clinic

– Czy wszyscy pacjenci ze szpiczakiem w Polsce mają równy dostęp do leczenia?

Rozmowa z dr hab. n.med. Dominikiem Dytfeldem, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu, Prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

 – Dlaczego wirus SARS-CoV-2 jest tak groźny dla pacjentów ze szpiczakiem oraz jakie leczenie w dobie epidemii koronawirusa jest nich optymalne?

– Rozmowa z prof. Krzysztofem Giannopoulusem, Kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie Lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Przewodniczącym Polskiej Grupy Szpiczakowej

– O strachu przed pandemią i niemocą jako pacjenta onkologicznego

Wypowiedź pacjentki ze szpiczakiem plazmocytowym

– Czy warto czekać na koniec pandemii?

Wypowiedź Magdy Ważnej, Redaktorki Medonet

– Jak odróżniać suplementy, leki, wyroby medyczne oraz dlaczego rozsądek jest tak istotny w ujęciu informacji o koronawirusie?

– Rozmowa z dr. Anną Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

– Kiedy możemy leczyć się na własną rękę i jakie są zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego samoleczenia?

Rozmowa z Ewą Jankowską, Prezes PASMI

– Jaki wpływ na polską onkologię ma pandemia SARS-CoV-2?

Wypowiedź dr Adama Maciejczyka, Prezesa Polskiego Towarzystwo Onkologicznego

– Dlaczego świadomy pacjent jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Wypowiedź dr hab. Anny Staniszewskiej i dr hab. Dominika Olejniczaka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani

 

Partnerzy Merytoryczni kampanii:

 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Narodowy Instytut Leków,

Polska Grupa Raka Płuca,

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani

PASMI

 

Partner Medialny kampanii:

Medonet

 

Czytaj więcej :  LINK

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.