Aktualności

IV WARSZAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

IV WARSZAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

2019-03-12, autor: Fundacja OZZ

#Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie #NIZP - PZH #PTZP #RPP #SKN ZP #Warszawski Uniwersytet Medyczny

_WDPZ-logoWarszawa, 8 marca 2019 r.

 

IV WARSZAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

„Nowoczesny pacjent – świadomy, samodzielny, odpowiedzialny.
10 lat Rzecznika Praw Pacjenta.”

 W dniach 7-8 marca br. odbyła się już czwarta edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia, przy wsparciu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem: „Nowoczesny pacjent – świadomy, samodzielny, odpowiedzialny. 10 lat Rzecznika Praw Pacjenta”.

Główny wniosek wydarzenia: Paneliści zgodnie przyznali, że w obecnym systemie ochrony zdrowia ważnym aspektem jest autonomia pacjenta i jego zaangażowanie we własne zdrowie.

Konferencja została rozpoczęta przez dr n.med. Annę Staniszewską (adiunkta z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani) oraz dr hab. Joannę Gotlib (prodziekana ds. oddziału zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W tym dniu miał miejsce panel dyskusyjny oraz rozmowa ‘one on one’ z gościem specjalnym. Gospodarzem tego dnia była Ewa Drzyzga – dziennikarka, prowadząca program 36,6° w telewizji TVN. W gronie prelegentów znaleźli się: dr n. med. Anna Staniszewska, Minister Grzegorz Błażewicz (Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta), mgr Magdalena Krysińska (p.o. Kierownika Zakładu Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), mgr Paweł Koczkodaj (kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli), dr n.med. Dominik Olejniczak (adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani) oraz dr Krzysztof Kuszewski (przewodniczący mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, były wiceminister zdrowia).

Szum informacyjny powoduje konieczność nauczenia się korzystania z rzetelnych źródeł informacji na temat zdrowia i choroby. Jak podkreślił Minister Grzegorz Błażewicz, wyedukowany pacjent powinien znać i korzystać ze swoich praw, ale również rozumieć swoje obowiązki, przygotowywać się na wizyty lekarskie, czynnie brać udział w decyzjach dotyczących swojego zdrowia. Pacjenci mają prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie powinni być świadomi m.in. jakiego rodzaju badania profilaktyczne powinni na danym etapie życia wykonać. W razie nie zlecania ich przez lekarza rodzinnego, powinni potrafić zwrócić się do lekarza z sugestią ich wykonania. Publikacja „Niezbędnik pacjenta”, który został objęty patronatem m.in. Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, stanowi przykład narzędzia mogącego zaktywizować pacjenta w działania na rzecz swojego zdrowia. Wnioskiem z dyskusji było wypracowanie definicji nowoczesnego pacjenta jako osoby, która posiada wiedzę pozwalającą mu samodzielnie i sprawnie poruszać się po systemie ochrony zdrowia w celu zachowania, umacniania, bądź przywracania zdrowia, ale także odpowiedzialnie i świadomie dokonująca wyborów wpływających na swój styl życia. Taki pacjent przyczynia się do odciążenia systemu zdrowia.

Gościem specjalnym konferencji był dr Michał Sutkowski (internista, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej, Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce), który w rozmowie z Ewą Drzyzgą przybliżył swoje spostrzeżenia na temat nowoczesnego pacjenta: Partnerstwo w gabinecie to podstawa. Lekarz i pacjent muszą sobie ufać. Medycyna partnerska musi opierać się na dialogu. Nowoczesny pacjent to pacjent nastawiony na partnerstwo, otwarty, dobrze wyedukowany z dobrymi wzorami, świadomy, zrzeszony w dobrych organizacjach pacjenckich.”

Drugi dzień konferencji został otworzony przez mgr Aleksandrę Kielan (dyrektor biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani), która przybliżyła działalność Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Następnie odbył się konkurs adresowany do studentów różnych uczelni, podczas którego studenci mogli zaprezentować wyniki swoich prac. Najlepsze z nich zostały nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i dziennikarzy (m.in. poradnikzdrowie.pl, RdC, PULS Medycyny).

skn

mgr Aleksandra Kielan
Dyrektor Biura Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Magdalena Sobolewska
Studenckie Koło Naukowe
Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.