Aktualności

IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

2018-11-26, autor: Fundacja OZZ

#kongres naukowy #Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego #Wrocław

90701d02ae3da0e5a21abbd900c25748_XLW dniach 22-23 listopada odbył się we Wrocławiu IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. W wydarzeniu, jako członek tej organizacji, a także przedstawiciel Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani wziął udział dr n. med. Dominik Olejniczak. Tematem tegorocznego Kongresu było „Zdrowie publiczne w środowisku”. Tegoroczna edycja, jak zawsze zgromadziła wielu znakomitych gości; do Wrocławia przybyli m.in. Główny Inspektor Sanitarny i jednocześnie krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego dr hab. Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia dr Zbigniew Król, oraz byli wiceministrowie zdrowia dr Krzysztof Kuszewski oraz dr Maciej Piróg.

Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać paneli i wykładów m.in. zatytułowanych  „Nieinfekcyjne choroby przewlekłe – zagrożenie zdrowotne i ekonomiczne”, „Kto odpowiada za zdrowie społeczeństwa?”, „Środowisko pracy – rola pracodawcy i medycyny pracy”, czy „Public health in Europe – a lider or a follower?”.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany poglądów między specjalistami z całej Polski. W toku paneli dyskusyjnych wyraźnie wybrzmiała potrzeba zaangażowania pacjenta w utrzymanie i umacnianie swojego zdrowia- mówiono nie tylko o prawach, ale i o obowiązkach pacjenta. W tym kontekście poruszono również funkcje zdrowia publicznego. Dyskutowano także o sposobach motywowania pacjenta do uskuteczniania zachowań prozdrowotnych. Eksperci, biorący udział w panelach dyskusyjnych, zgodnie uznali potrzebę budowania świadomości zdrowotnej pacjentów za jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata; wielokrotnie artykułowany był postulat potrzeby prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych w tym zakresie.

A już jutro dr Dominik Olejniczak, wraz z częścią uczestników dzisiejszej Konferencji, przenosi się do Krakowa, gdzie weźmie udział w XI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2018 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.