Aktualności

Informacja prasowa z VI WDPZ

Informacja prasowa z VI WDPZ

2021-03-01, autor: Fundacja OZZ

#konferencja #Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

 _WDPZ-logo

Warszawa, 1 marca 2021 r.

 

 

INFORMACJA PRASOWA

VI WARSZAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

 ,,Dbanie o zdrowie w czasach pandemii”

W dniach 25-26 lutego br. odbyła się szósta już edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia przy wsparciu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem: ,,Dbanie o zdrowie w czasach pandemii”.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Staniszewska (adiunkt z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani), jego magnificencja prof. Zbigniew Gaciong (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz dr hab. Mariusz Gujski (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Pierwszy dzień konferencji składał się z czterech sesji tematycznych: „Zdrowie fizyczne”, „Zdrowie psychiczne”, „Farmakoterapia w dobie pandemii” oraz „Badania profilaktyczne – czy pandemia zmieni częstość i zakres ich wykonywania?”.

W sesji poświęconej zdrowiu fizycznemu, prowadzący – dr hab. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM – rozmawiał z panelistami o praktycznych sposobach modyfikowania zachowań zdrowotnych w dobie pandemii. Zarówno dr Wanda Baltaza (wykładowca Zakładu Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), jak i mgr Małgorzata Perl (Dyrektor Exercise is Medicine Poland) zwracały uwagę na pozytywny wpływ na zdrowie najmniejszych nawet modyfikacji stylu życia w zakresie zarówno sposobu żywienia, jak i aktywności fizycznej. Anna Gwozdowska (redaktor Polskiej Agencji Prasowej) wskazywała na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą powstawanie i rozpowszechnianie tzw. fake newsów. Wtórował jej  dr Michał Sutkowski (Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce), dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy z pacjentami.

„W pandemii przytyliśmy nawet 2-3kg. Zajadamy stres, siedzimy więcej w domu, uciekamy od różnego rodzaju aktywności i rzeczywiście jest tak, że pacjenci, którzy się zgłaszają ważą zwykle więcej” – twierdzi dr Michał Sutkowski.

Podczas sesji dotyczącej zdrowia psychicznego moderownej przez mgr Aleksandrę Kielan z Zakładu Zdrowia Publicznego, eksperci omówili wielowymiarowy wpływ pandemii na dobrostan psychiczny populacji. Według badania prof. dr hab. Jana Chodkiewicza (Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Uniwersytetu Łódzkiego) wraz z czasem trwania pandemii wzrasta poziom odczuwanego stresu i depresji, problemów z używaniem alkoholu oraz procent osób przyznających się do występowania myśli samobójczych. Jak podkreśliła prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) osoby młode szczególnie silnie odczuwają stres związany z epidemią COVID-19. Przyczynia się do tego między innymi destabilizacja życia rodzinnego, izolacja od rówieśników, konieczność zmiany nawyków i utrata bezpiecznej rutyny. Według prof. dr hab. Agaty Szulc (Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) pandemia podkreśliła potrzebę opieki psychiatrycznej dla coraz większej liczby osób. Według dr Magdaleny Wieczorkowskiej (Kierownik Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) grupa osób w wieku 55+ jest szczególnie narażona na negatywne skutki społeczne pandemii. Poruszony został również temat samoopieki psychicznej, który według mgr Marleny Stradomskiej (wykładowca Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) jest szansą na poprawę jakości naszego życia w trakcie trwania pandemii.

Jak podkreślił prof. dr hab. Jan Chodkiewicz „zdrowie psychiczne to prawdopodobnie najbardziej zaniedbany aspekt pandemii COVID-19 a odporność społeczeństwa stojącego w obliczu takiej sytuacji zależy w dużym stopniu od tego, jak jego członkowie radzą sobie ze swoim niepokojem i lękami ”.

Podczas sesji 3 „Farmakoterapia w dobie pandemii” moderowanej przez dr hab. Annę Staniszewską, dr Grzegorz Cessak (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), omówił m.in. jak wyglądały badania nad szczepionką na COVID-19, zaznaczając, iż są one skuteczne i bezpieczne, natomiast mgr farm. Michał Byliniak (Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie) podkreśli jak ważną rolę odegrali farmaceuci podczas pandemii. Były wiceminister zdrowia prof. dr hab. Marcin Czech (Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki, Instytutu Matki i Dziecka), wskazał, iż jednym z pilnych wyzwań jest poprawa przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leków wśród pacjentów, zaś dr hab. Maciej Niewada (adiunkt Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) udowodnił, że system ochrony zdrowia będzie odczuwał konsekwencje pandemii COVID-19 jeszcze przez wiele lat.

„Do najpilniejszych potrzeb polityki zdrowotnej należy obecnie rozwój rejestrów medycznych, zahamowanie wzrostu liczby nieszczepionych osób czy poprawa ordynacji leków w celu optymalizacji efektów leczenia ” – podkreślił prof. dr hab. Marcin Czech.

Inspiracją do przeprowadzenia sesji  4 „Badania profilaktyczne – czy pandemia zmieni częstość i zakres ich wykonywania?”, były wstępne wyniki badania nt. wykonywania badań przed i w czasie pandemii, przeprowadzonego przez członków Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani., które pokazały, iż:

  • Mniej niż 20% respondentów wskazało, iż przed ogłoszeniem pandemii (marzec 2020) spotkało się z utrudnionym dostępem do świadczeń, zaś podczas pandemii ten odsetek wzrósł aż do ponad 50%.
  • Około 20% pacjentów odmówiono wykonania badania podczas pandemii.
  • Większość badanych uważa, że badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, aby dać sobie szanse na ewentualne szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia.
  • Ponad 80% pacjentów uważa, że w trakcie pandemii pacjenci wykonują mniej badań profilaktycznych ze względu na ograniczenia związane z przeciążeniem systemu ochrony zdrowia.

Pilotażowe wyniki stanowiły podstawę do dyskusji ekspertów: dr hab. Andrzej Marcinkiewicz (Kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) wyjaśnił, jak przełomowym momentem była niedawna nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Także w tym kontekście o roli badań profilaktycznych, szczególnie lipidogramu, mówił prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski (Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego poseł Rajmund Miller zwrócił uwagę na problem profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, proponując jednocześnie konkretne rozwiązania w zakresie zmniejszenia ryzyka wystąpienia tej choroby.

„Niezwykle istotne jest, aby lipidogram był wykonywany w służbie medycyny pracy, ponieważ nawet 60% 30-40-latków nie wie nawet, że ma podwyższony cholesterol. Dlatego niezwykłym sukcesem jest zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, która rozszerza zakres kompetencji lekarza medycyny pracy w tym zakresie”prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem eksperckim prof. dr hab. Anety Nitsch-Osuch (Kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) dotyczącym szczepień u kobiet w ciąży. Następnie odbyły się dwie sesje prac studenckich.

Poniżej załączamy podlinkowany dostęp do nagrań video każdego z paneli podczas VI WDPZ. Zachęcamy do korzystania z materiałów.

 Sesja 1: Zdrowie fizyczne

Dr hab. Dominik Olejniczak

Dr Wanda Baltaza

Mgr Małgorzata Perl

Dr Michał Sutkowski

Anna Gwozdowska

 

Sesja 2: Zdrowie fizyczne:

Mgr Aleksandra Kielan

Prof. dr hab. Jan Chodkiewicz

Prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz

Dr Magdalena Wieczorkowska

Prof. dr hab. Agata Szulc

Mgr Marlena Stradomska

 

Sesja 3: Farmakoterapia w dobie pandemii:

Dr hab. Anna Staniszewska

Prof. dr hab. Marcin Czech

Dr Grzegorz Cessak

Mgr farm. Michał Byliniak

Dr hab. Maciej Niewada

 

Sesja 4: Badania profilaktyczne – czy pandemia zmieni częstość i zakres ich wykonywania?
Dr hab. Anna Staniszewska

Dr hab. Dominik Olejniczak

Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Dr hab. Andrzej Marcinkiewicz

Poseł Rajmund Miller

 

Wykład prof. dr hab. Anety Nitsch-Osuch

Sesja studencka I

Sesja studencka II

—————————————————————————————

Aleksandra Kielan, a.kielan@obywatelezz.pl

Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani

 

Donata Korvel

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.