Aktualności

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

2019-04-26, autor: Fundacja OZZ

#kongres #pacjent w centrum

Bez tytułuW dniach 24-25 kwietnia odbył się w Centrum Nauki Kopernik III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było ”Ekspertyza-Empatia-Ewolucja”. Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani reprezentował dr Dominik Olejniczak. W wydarzeniu udział wzięło wielu znakomitych gości m.in. minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, wiceministrowie zdrowia Zbigniew Król oraz Maciej Miłkowski, rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, a także liczni przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Kongres został podzielony na 3 bloki; w pierwszym z nich, zatytułowanym „Pacjent, jako lider strategii zdrowia” odbył się panel zatytułowany Prawa i obowiązki pacjenta jako pożądany standard bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa” Jest to tematyka szczególnie blisko związana z działalnością Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani; pojawienie się tego obszaru tematycznego w dyskursie publicznym potwierdza słuszność kierunków działania FOZZ, przede wszystkim tych, realizowanych we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Co ważne, również środowiska pacjenckie podkreślają konieczność budowania odpowiedzialności za własne zdrowie wśród społeczeństwa.

Kolejny blok tematyczny to „Zdrowie Terytorialne”, gdzie poruszono między innymi zagadnienie :Roli samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i w edukacji pacjenta – kompetencje, możliwości, osiągnięcia”, gdzie mówiono między innymi o roli samorządu
w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta. Również ta tematyka jest bliska działalności FOZZ- to w kontekście naszej akcji Przewietrz Apteczkę!, realizowanej w środowisku lokalnym. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na zaproszenie Urzędu Dzielnicy Bemowo, rozpoczęliśmy właśnie w tej dzielnicy cykl 8 warsztatów z cyklu Przewietrz Apteczkę!

Ostatni blok to „Empatia, Ewolucja, Ekspertyza”. Tu mówiono głównie o relacji lekarz – pacjent: ”od choroby do człowieka„ i tworzenia procesów HTA w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich.

Wydarzenie przyciągnęło liczne grono uczestników i było okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń. Liczymy, iż wnioski, płynące z paneli tematycznych będą stanowiły inspirację dla decydentów i staną się zalążkiem do podejmowania właściwych decyzji w obszarze systemu ochrony zdrowia, na których najwięcej skorzystają pacjenci.

2dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.