Aktualności

Healthy Meetup #4

Healthy Meetup #4

2018-11-14, autor: Fundacja OZZ

#Healthy Meetup #4 #Projekt Shape U Up #Uniwersytet Medyczny W Łodzi

46310732_2108713436108856_1679373526026420224_o

W dniu 14 listopada, dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak, na zaproszenie prof. dr. hab. Przemysława Kardasa z  Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wzięli udział w seminarium pt. „Suplementy diety”, organizowanym w ramach projektu  Shape U Up. Pomimo napiętych ram czasowych udało się odbyć dłuższą rozmowę z Profesorem Kardasem i przekazać mu nasze wydawnictwa: Suplementarz oraz Abecadło Lekowe.

W pierwszej części seminarium można było wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów, między innymi „Suplementy diety vs leki”, wygłoszonego przez prof. Przemysława Kardasa, „Suplementy diety- stan prawny, procedura rejestracji”, wygłoszonego przez dr Aleksandrę Bożek, Specjalistę w Wydziale do spraw Suplementów Diety oraz Środków Spożywczych Wzbogaconych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Ponadto przytoczono wstępne wyniki badania „Czy suplementy mogą by niebezpieczne”, dotyczącego wiedzy respondentów na temat ich działania, realizowanego przez zespół Pana Profesora.

Druga część seminarium, zatytułowana „Jak odnieść korzyść z suplementów nie narażając się na ryzyko”, polegała na grupowym przygotowaniu przez uczestników (wśród których znalazło się wielu studentów kierunków medycznych- w tym medycyny i farmacji) propozycji, związanych z bezpiecznym i racjonalnym stosowaniem suplementów diety. W tej części w roli ekspertów wystąpili członkowie zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

Dziękując za zaproszenie wyrażamy nadzieję, podobnego typu działalność edukacyjna, połączona wspólną ideą, z czasem przyniesie wymierne korzyści pacjentom i zwiększy stan ich wiedzy na temat suplementów diety.

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.