Aktualności

Pierwszy przystanek – KIELCE!

Pierwszy przystanek – KIELCE!

2017-08-17, autor: Fundacja OZZ

Ogólnopolska część kampanii Przewietrz Apteczkę! rozpoczęta! Zaczęliśmy od województwa świętokrzyskiego: 8 sierpnia Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani gościła w Kielcach w Klubie Seniora przy ul. Żeromskiego.

Członkowie Klubu przyznali, iż po raz pierwszy spotkali się z inicjatywą edukacyjną tak celnie trafiającą w potrzeby seniorów. Szczególną uwagę zwrócili na przygotowanie pacjenta do wizyty lekarskiej, w czym bardzo pomocny okazać się może lekospis- część Abecadła Lekowego, które już tradycyjnie otrzymał każdy uczestnik spotkania a także pracownicy placówki. Uczestnicy warsztatów w toku dyskusji z prowadzącym- dr Dominikiem Olejniczakiem, zaznaczyli, iż dobrze wyedukowany pacjent powinien być partnerem dla lekarza w procesie leczenia: zgodnie uznano, iż Abecadło Lekowe stanowi prostą w odbiorze i jednocześnie skuteczną formę jego edukacji.

Zebrani mieli wiele pytań dotyczących  bezpiecznego stosowania leków dostępnych bez recepty w konkretnych problemach zdrowotnych m.in. w przypadku pojawienia się aft.

Duże zaciekawienie wzbudziła także informacja o pracach trwających nad Suplementarzem- kolejnym wydawnictwem, przygotowywanym przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Zgromadzeni wykazali dużą chęć pogłębienia wiedzy z zakresu suplementów diety. W związku z tym miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy, zaproszenie do poprowadzenia kolejnych warsztatów, związanych właśnie z tą tematyką! Dziękujemy!

Z najbliższymi warsztatami w ogólnopolskiej kampanii z cyklu Przewietrz Apteczkę! będziemy gościć w województwach małopolskim i opolskim.

 

P1000709

 

IMG_1477

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.