Aktualności

Dr Anna Staniszewska na konferencji Techno Biznes

Dr Anna Staniszewska na konferencji Techno Biznes

2016-04-15, autor: Fundacja OZZ

14 kwietnia w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła się konferencja Techno Biznes. Była to przede wszystkim okazja, do najciekawszych wdrożeń IT na polskim rynku oraz wręczenia przez „Gazetę Bankową” nagród Lider 2015 oraz Hit Roku 2016 za najbardziej innowacyjne rozwiązania, ale Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani również miała swoje pięć minut.

Tradycyjnie prezentowaliśmy się na stoisku wspólnie z naszym partnerem, Immersion. Dzięki temu odwiedzający mogli m.in. znaleźć się na sali operacyjnej podczas zabiegu i zobaczyć oraz usłyszeć, jak wygląda praca pielęgniarki. Stanowiło to świetny pretekst do rozmów o naszym fundacyjnych planach ze szczególnym uwzględnieniem konferencji Pacjent 3.0, którą mamy nadzieję zorganizować w te wakacje. Nowe kontakty nawiązane na konferencji na pewno nam pomogą.
Prezes Fundacji, dr Anna Staniszewska, została również zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym nt. wyzwań stojących przed medycyną, transportem i telekomunikacją. Prowadzący, Radosław Górecki, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, dopytywał się przede wszystkim, czym w ogóle jest innowacja w tak trudnych branżach. Dr Anna Staniszewska podkreśliła, że przede wszystkim należy myśleć o innowacjach w perspektywie ewolucji, a najważniejszym obszarem do rozwoju w dziedzinie medycyny jest zbliżenie technologii do pacjenta, jako najważniejszej postaci w opiece zdrowotnej. W panelu wzięli również udział dr Dorota Hryniewiecka-Firlej z Pfizer Polska, Cezary Albrecht z T-Mobile oraz Czesław Warsewicz z PKP Cargo.

TB_2

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.