Aktualności

Debata „Zdrowe starzenie się w każdym wieku”

Debata „Zdrowe starzenie się w każdym wieku”

2016-12-23, autor: Fundacja OZZ

15 grudnia 2016 roku Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani miała przyjemność być partnerem debaty „Zdrowe starzenie się w każdym wieku” organizowanej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Zdrowia Publicznego działającym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Format debaty panelowej stanowił nowość dla większości członków SKN ZP oraz innych studentów, którzy uczestniczyli w wydarzeniu. Na początku krótkie prezentacje wygłosili członkowie społeczności studentów WUM oraz przedstawiciel Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Tematami wystąpień były:

  • Zdrowy senior – profilaktyka chorób wieku podeszłego (Anna Korcala-Wichary, WUM),
  • Aktywni bez względu na wiek (Magdalena Jabłońska, WUM),
  • Ekonomiczne aspekty starzenia się społeczeństwa (Jakub Brzeziński, WUM),
  • Projektowanie działań dla seniorów i z seniorami (Filip Makowiecki, FOZZ).

Po takim wprowadzeniu miała miejsce dyskusja moderowana przez Jakuba Szymika związanego z Klubem Debat. W jej trakcie uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje tezy z innymi panelistami oraz pytaniami z publiczności. Poruszony został bardzo ciekawy przekrój tematów związanych z szeroko pojętą odpowiedzialnością za swoje zdrowie, bezpiecznym samoleczeniem czy rolą odpowiednich zachowań zdrowotnych już od najmłodszych lat (czy – jak dowodziła Anna Korcala-Wichary w odniesieniu do dostępnych badań – w pewnym stopniu już od życia płodowego, choć wtedy odpowiedzialność spoczywa oczywiście na rodzicach).

Mamy nadzieję, że taka formuła przedstawiania wyników badań naukowych na stale przyjmie się w społeczności studentów WUM, a Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani będzie dalej efektywnie współpracować ze Studenckim Kołem Naukowym Zdrowia Publicznego przy organizacji kolejnych tego typu wydarzeń.

 

157a6553 157a6554
157a6589 157a6581
157a6610 157a6595
157a6631 157a6681
157a6786 157a6571
157a6729 157a6654

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.