Aktualności

[Blog #85] Badania u kobiet w ciąży   

[Blog #85] Badania u kobiet w ciąży  

2019-12-11, autor: Fundacja OZZ

#badania w ciąży #ciąża

 

zz_post_20191206-1

dr hab. n.med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ciąża to szczególny okres dla przyszłych rodziców, szczególnie dla przyszłej mamy. To czas kiedy mama dba nie tylko o zdrowie własne, ale także swojego potomstwa. Na prawidłowy przebieg ciąży wpływa wiele elementów, m.in. suplementacja kwasu foliowego czy systematyczne wykonywanie badań. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Rozporządzenie wskazuje m.in. jakie badania powinny być wykonane w poszczególnych tygodniach ciąży. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem:

1) Badania do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Badanie gruczołów sutkowych.
• Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• Informacja o możliwości wykonania badań w kierunku chorób genetycznych.
• Gdy opieka sprawowana przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza położnika.
• Informacja o stylu życia i nawykach żywieniowych, alkoholu i innych używkach.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.
• Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych.
• Morfologia krwi.
• Badanie ogólne moczu.
• Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
• Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.
• Badanie VDRL.
• Zalecenie kontroli stomatologicznej.
• Badanie HIV i HCV.
• Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.
• Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku informacji.
• Oznaczenie TSH.

2) Badania w 11.-14. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

3) Badania w 15.-20. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Morfologia krwi.
• Badanie ogólne moczu.

4) Badania w 18.-22. tygodniu ciąży

a) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

5) Badania w 21.-26. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Rozpoczęcie edukacji przedporodowej.
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Ocena czynności serca płodu.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika (24.–26. tydzień ciąży).

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24.–26. tygodniu ciąży) – trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.
• Badanie ogólne moczu.
• Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
• U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).

6) Badania w 27.-32. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Ocena czynności serca płodu.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Morfologia krwi.
• Badanie ogólne moczu.
• Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
• Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
• W przypadku występowania wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28.–30. tydzień ciąży).

7) Badania w 33.-37. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Badanie położnicze.
• Ocena wymiarów miednicy.
• Ocena czynności serca płodu.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Ocena ruchów płodu.
• Badanie gruczołów sutkowych.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Morfologia krwi.
• Badanie ogólne moczu.
• Badanie antygenu HBs.
• Badanie HIV.
• Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35.–37. tydzień ciąży).
• Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

8) Badania w 38.-39. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Badanie położnicze
Ocena ruchów płodu
Ocena czynności serca płodu
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Pomiar masy ciała
Ocena ryzyka ciążowego
Propagowanie zdrowego stylu życia
W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Badanie ogólne moczu.
• Morfologia krwi.

9) Badania, które należy wykonać niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży

a) Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Badanie położnicze.
• Ocena ruchów płodu.
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
• Pomiar masy ciała.
• Ocena ryzyka ciążowego.
• Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy – indywidualizacja postępowania.

b) Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:
• Badanie KTG.
• Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.