Aktualności

[Blog #75] Zwierzęta w terapii chorób

[Blog #75] Zwierzęta w terapii chorób

2019-10-04, autor: Fundacja OZZ

#pomoc w potrzebie #zwierzęta

zz_post_20191004b

dr hab. n.med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na dzień 4 października 2019 przypada dzień zwierząt. Zwierzęta są nie tylko przyjaciółmi człowieka, ale także od kilkudziesięciu lat wiadomo, iż są pomocne w terapii wielu schorzeń i ułatwiają życie wielu chorym. Terapia z udziałem zwierząt nosi nazwę zooterapii, czy też animaloterapii. Pierwsze pozytywne efekty obcowania chorych ze zwierzętami, zauważono w przypadku psów. Następnie próbowano wykorzystywać inne gatunki zwierząt hodowlanych i domowych w relacji z pacjentami, w sumie badania i obserwacje doprowadziły do rozwinięcia się dogoterapii (terapii z kontaktem z psem), hipoterapii (terapii z kontaktem z koniem), felinoterapii (terapii z kontaktem z kotem), a także onoterapii (terapii z kontaktem z
osłem lub mułem) oraz delfinoterapii (terapii z kontaktem z delfinami). Najlepsze efekty współpracy pacjenta ze zwierzęciem widoczne są w praktyce psychiatrycznej, począwszy od działań o charakterze prewencyjnym, poprzez leczenie, aż po rehabilitację. Polepszenie stanu psychicznego pacjentów zaobserwowano w terapii depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii,
otępienia. Ponadto kontakt pacjenta ze zwierzęciem korzystnie wpływa na funkcjonowanie osób w wieku starszym, a także w terapii chorób somatycznych, duże znaczenie ma w dysfunkcjach neurologicznych.

Ponadto należy wspomnieć o innym dobroczynnym wpływie posiadania zwierzęcia, np. psa, jakim są regularne spacery, czyli mowa tu o aktywności fizycznej. O dodatkowej aktywności fizycznej można również powiedzieć w przypadku pływania z delfinami. Jazda na koniu pomaga chociażby w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej.

Nie można również zapominać o nieocenionej roli psa przewodnika dla osób niewidomych. Pies przewodnik pozwala na bezpieczniejsze i szybsze poruszanie się w terenie osoby mającej problemy z widzeniem. Ponadto, dowiedziono, że taka współpraca pomiędzy pacjentem a psem dodatnio wpływa na sferę psychiczną, umożliwiając jednocześnie prowadzenie aktywniejszego trybu życia. Nieoceniony również staje się rozwój przyjaźni pomiędzy pacjentem a wiernym, oddanym i prawdziwym przyjacielem, czworonogiem. Pamiętajmy także, iż taki pies jest w pracy i nie należy go zaczepiać, wabić, by mógł jak najlepiej pełnić pomocną rolę osoby tego potrzebującej.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.