Aktualności

[Blog #73] Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

[Blog #73] Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

2019-09-19, autor: Fundacja OZZ

#zdrowie dzieci #zdrowy uczeń

zz_post_201909-33

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami to niezwykle istotny akt prawy, skupiający się na zdrowiu dzieci i młodzieży w środowisku nauczania. Jako główne filary ustawy została określona promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki. W ustawie podkreślona została rola pielęgniarki szkolnej, która ma sprawować ”profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami”. Do tej pory „sposoby postępowania czy realizowane świadczenia dla tej grupy były rozproszone w różnych aktach prawnych. Obecnie wszystkie działania zawarte są w jedne ustawie z jasnym kierunkiem działania”.

Ustawa wskazuje także na konieczność objęcia szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz chorych przewlekle. Ponadto na szkołę zostaje nałożony obowiązek zorganizowania specjalnego kursu dla nauczycieli (za ich zgodą), w których klasach znajdują się dzieci z niepełnosprawnościami.

Co bardzo istotne, powraca temat opieki stomatologicznej. Obok tzw. dentobusów, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb zdrowotnych dzieci w tym zakresie (choć wg danych Ministerstwa skorzystało z nich przeszło 53 tysiące uczniów), nastąpi pogrzeszenie współpracy z samorządami. „W przypadku braku gabinetu stomatologicznego bądź niemożności dojechania dentobusu w dane miejsce, organ tworzący szkołę, na mocy tej ustawy zobowiązany jest podpisać porozumienie z najbliższy gabinetem, który określi zasady korzystania z tych usług przez uczniów”- mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Według deklaracji „Wszelkie świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży, które określone zostały w ustawie, czyli stomatologiczne, profilaktyczne oraz naprawcze, jak również finansowanie pielęgniarki szkolnej jest są w 100 proc. finansowane z budżetu NFZ. Środki są zabezpieczone, nie ma jeszcze limitów. Zatem świadczenia będą udzielane bezlimitowo”- podkreśla Pani Minister.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.