Aktualności

[Blog #64] Przyczyny, objawy i pierwsza pomoc w anafilaksji

[Blog #64] Przyczyny, objawy i pierwsza pomoc w anafilaksji

2019-07-17, autor: Fundacja OZZ

#anafilaksja #reakcje alergiczne

post_201908-1d

dr hab. n.med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Okres letni to czas wzmożonego występowania reakcji alergicznych oraz anafilaksji. W wakacje, będąc np. zagranicą często smakujemy nowych potraw, niekiedy nie znając ich składu, a niektóre składniki mogą być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego. Wśród tych pokarmów należy wymienić m.in. orzeszki ziemne i laskowe, ryby i skorupiaki, owoce cytrusowe, jaja kurze, mleko krowie, pszenicę i soję, czy też dodatki do żywności, np. barwniki czy środki konserwujące. Wśród innych przyczyn wstrząsu anafilaktycznego wymienia się alergeny wziewne, np. sierść konia, czy kota; leki, np. z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, antybiotyków, leki znieczulające czy środki kontrastowe stosowane w radiologii. Niekiedy wstrząs anafilaktyczny może być spowodowany szczepionkami i surowicami oraz jadem owadów błonkoskrzydłych, m.in. po użądleniu przez pszczołę, osę, szerszenia. Wśród pozostałych czynników ryzyka wymienia się ekspozycję na zimno lub ciepło, wysiłek fizyczny, stres czy lateks.

Po ekspozycji na czynnik wyzwalający wstrząs mogą wystąpić objawy o różnym nasileniu. Występują one najczęściej w ciągu kilku minut, a nawet sekund, najczęściej do 30 minut po kontakcie z alergenem. Bywają także sytuacje, kiedy objawy są oddalone w czasie, występują po  8-12 godzinach od pierwszych symptomów. Zazwyczaj pacjent jest pobudzony i niespokojny. Do typowych objawów początkowych należy: pokrzywka, bóle i zawroty głowy, oraz  zimne i wilgotne powłoki skórne. Następnie mogą pojawić się rumienie, zaburzenia ze strony układu krążenia (hipotonia, tachykardia, arytmia), układu oddechowego (duszność, obrzęk krtani) oraz dolegliwości związane z układem pokarmowym (nudności, wymioty, biegunka). Następnie rozwija się skurcz oskrzeli, obrzęk Quinckego i wstrząs. W cięższych sytuacjach zdarza się także utrata przytomności oraz nagłe zatrzymanie krążenia.

Postępowanie w przypadku wystąpienia anafilaksji obejmuje:

  1. Przerwanie ekspozycji na czynnik, który wywołał wstrząs, np. usunięcie żądła owada, zaprzestanie jedzenia.
  2. Jeśli posiadamy ampułkostrzykawkę z adrenaliną (inaczej epinefryną), należy ją podać domięśniowo w udo.
  3. Wezwać pogotowie ratunkowe.
  4. Ułożyć poszkodowanego w pozycji z nogami uniesionymi do góry.
  5. Zapewnić drożność dróg oddechowych oraz dostęp świeżego powietrza.
  6. Obserwować poszkodowanego, nie zostawiać go samego do czasu przybycia służb ratunkowych.
  7. W razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) należy podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową.
  8. Nawet po ustąpieniu objawów poszkodowany powinien być poddany obserwacji, ze względu na możliwość już wcześniej wspomnianego wystąpienia objawów w późniejszym czasie.

UWAGA: Osoby, które wiedzą, iż jakiś czynnik może wywołać u nich wstrząs anafilaktyczny powinny zawsze mieć przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną. Najważniejszym postępowaniem we wstrząsie anafilaktycznym jest podanie właśnie adrenaliny. Opóźnienie jej podania jest częstą przyczyną zgonu, zanim przybędzie fachowa pomoc. 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.