Aktualności

[Blog #62] Słów kilka o e-zdrowiu

[Blog #62] Słów kilka o e-zdrowiu

2019-07-06, autor: Fundacja OZZ

#e-recepta #e-skierowanie #e-wizyta #e-zdrowie #e-zwolnienia #m-zdrowie #telemedycyna

zz_post_20190705bdr hab. n.med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Współczesne technologie teleinformacyjne są częścią życia człowieka, znalazły zastosowanie również w obszarze usług medycznych i są określane e-zdrowiem, które stanowi jedną z gałęzi e-usług, których wspólną cechą jest korzystanie z nich za pośrednictwem Internetu. Obejmuje ono wiele możliwych zastosowań we wzajemnych relacjach pacjenta z placówką medyczną lub lekarzem, takich jak: e-rejestracja, e-recepta, e-skierowanie, dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej czy internetowego konta pacjenta. Na gruncie e-zdrowia pojawiło się również pojęcie e-pacjenta – jest nim każdy kto niezależnie od swojego stanu zdrowia przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne. E-pacjent może czynnie (np. korzystanie z usług zdrowotnych za pośrednictwem Internetu, np. e-rejestracji lub e-wizyty, umieszczanie opinii  i komentarzy na forach społecznościowych, prowadzenie bloga o tematyce zdrowotnej, zakupy internetowe (wyrobów medycznych i produktów leczniczych) lub biernie (np. poszukiwanie informacji na temat zdrowia w Internecie, odbieranie wyników badań online, podgląd do zaleceń i skierowań wydanych przez lekarza, sprawdzanie dostępności danej usługi lub świadczenia w wybranej placówce medycznej) korzystać z usług zdrowotnych. Nie każdy pacjent może być e-pacjentem, gdyż nie każdy tradycyjny pacjent korzysta z usług Internetu, mimo, iż jako osoba fizyczna ma takie same potrzeby zdrowotne.

Aplikacja mobilna to taki rodzaj oprogramowania, który jest przeznaczony dla urządzeń takich jak smartfon czy tablet. Zatem aplikacje mobilne wpisują się w obszar rozwoju usług e-zdrowia kształtując kolejne pojęcie jakim jest m-zdrowie, które określa stosowanie aplikacji w ochronie zdrowia i medycynie. Do najczęstszych elementów mobilych technologii zaliczamy: telekonsultacje, telemonitoring, telemedycynę, teleopiekę. Za tymi pojęciami kryje się szereg możliwości ich wykorzystania zarówno przez pacjenta, jak i lekarzy oraz innego personelu medycznego w podmiotach leczniczych. M-zdrowie obejmuje politykę prozdrowotną w zakresie promowania zdrowego stylu życia. Istnieje ogromna liczba aplikacji do zarządzania zdrowiem, związana np. z nawykami złego odżywiania się,  aktywnością fizyczną, monitorowaniem zdrowia, diagnostyką i zwalczaniem nałogów oraz wiele innych. Systemy mobilne w e-zdrowiu są również dostępne dla personelu medycznego, obejmują: weryfikację statusu ubezpieczenia pacjenta, dostęp do źródeł wiedzy medycznej,  dostęp do kartoteki pacjenta etc.

E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Wystawienie takiego rodzaju skierowania niesie za sobą wiele korzyści, nie tylko dla pacjenta, ale również dla lekarza. Dokument wystawiony ręcznie jest obarczony większym ryzykiem błędu, związanym na przykład z przepisywaniem danych z systemu na kartkę przez lekarza. W wersji elektronicznej, dane najczęściej są uzupełniane automatycznie. Przy umawianiu wizyty nie jest konieczna obecność pacjenta w placówce, a skierowanie trafia bezpośrednio do miejsca, w którym ma być zrealizowane, czego skutkiem jest zmniejszenie kolejek na dane badanie, poprzez wyeliminowanie zapisów do wielu różnych placówek jednocześnie.

E-recepta to dokument w formie elektronicznej, który jest odpowiednikiem tradycyjnej formy papierowej. Elementem odróżniającym obie postaci jest brak konieczności fizycznego posiadania i dostarczania recepty do apteki w przypadku wersji elektronicznej. Do jej zrealizowania wymagany jest wyłącznie kod otrzymany wcześniej drogą internetową lub telefoniczną. Istnieje możliwość otrzymania  e-recepty bez konieczności umawiania się do lekarza, jest to dużym udogodnieniem dla osób                   z chorobami przewlekłymi, często  z trudnościami  w poruszaniu się, które regularnie zażywają te same leki.

E-zwolnienia (e-zla) to dokument wystawiony przez lekarza, usprawiedliwiający nieobecność chorego w pracy, wywołaną chorobą lub koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny. Od 1 grudnia 2018 roku lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. E-zla możliwe jest do wystawienia za pomocą aplikacji mobilnej, na przykład podczas wizyty domowej.

Telemedycyna łączy się bezpośrednio z wykorzystaniem łącza teleinformatycznego, inaczej nazywana medycyną na odległość. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI) do konkretnych ośrodków.

E-wizyta to możliwość kontaktu z lekarzem za pośrednictwem łącza teleinformatycznego. Odbywa się ona w kilku formach, takich jak chat tekstowy, wideo rozmowa lub rozmowa telefoniczna. Podczas takiej wizyty pacjent otrzymuje poradę, wstępną diagnozę, interpretację wyników, istnieje również możliwość otrzymania recepty lub skierowania.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.