Aktualności

[Blog #56] Fundusz Edukacji Zdrowotnej

[Blog #56] Fundusz Edukacji Zdrowotnej

2019-05-23, autor: Fundacja OZZ

#edukacja zdrowotna #promocja zdrowia #zdrowie publiczne

zz_post_20190524bdr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment w Warszawie, w którym miała okazję obserwować Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił koncepcję powstania i funkcjonowania tzw.  Funduszu Edukacji Zdrowotnej (FEZ), wzorowanego na Funduszu Edukacji Finansowej .
Głównym zadaniem Funduszu byłaby koordynacja i wspieranie organizacji kampanii edukacyjnych, informacyjnych, których celem byłoby zwiększenie świadomości zdrowotnej  społeczeństwa oraz popularyzacja wiedzę o zdrowiu.

Jako sposób finansowania FEZ Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował przekazywanie wpływów z kar, nakładanych m.in. przez ministra zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, czy też Państwową Inspekcję Sanitarną. Minister Chmielowiec podkreśla, iż „Dzięki temu pieniądze nie znikałyby w czeluściach budżetu, a pomogły wesprzeć profilaktykę i organizację edukacji zdrowotnej w sposób skoordynowany i całościowy”. Co istotne, aby FEZ mógł zacząć funkcjonować nie ma potrzeby powoływania nowej instytucji, ponieważ bo koordynacją działań Funduszu mógłby zająć się np. NIZP-PZH – dodał Rzecznik.

Potrzeba konkretnych i namacalnych działań związanych z edukacją zdrowotną jest bezdyskusyjna, ”jeśli chcemy realnie mówić o współodpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie. Pacjenci – obecni i potencjalni – mają bowiem nie tylko swoje prawa, na których straży stoją przepisy i instytucje, m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, ale też obowiązki, czy też powinności. – Prawa pacjenta są dla mnie najważniejsze, staram się czuwać nad ich przestrzeganiem, reagować wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, inicjować zmiany legislacyjne. Z drugiej, mamy obowiązki” – podkreślał Bartłomiej Chmielowiec. Szczególnie ważne jest, iż w dyskusji publicznej coraz częściej pojawiają się głosy o obowiązkach, czy też powinnościach pacjenta wobec lekarzy, a także innych pacjentów.

‘Chodzi przede wszystkim o to, by również obywatele zdawali sobie sprawę, że ich również dotyczy maksyma: „po pierwsze nie szkodzić”, i powstrzymywali się od działań zagrażających zdrowiu. Ale również o dobrą współpracę, gdy stan zdrowia sprawia, że konieczna jest pomoc lekarza. Jeśli bowiem pacjenci chcą być traktowani podmiotowo – a chcą – muszą również zachowywać się w sposób odpowiedzialny. Na przykład przekazywać lekarzowi (personelowi medycznemu) komplet informacji na temat swojego stanu zdrowia, przyjmowanych medykamentów, nawyków (diety, aktywności fizycznej, używek). – Partnerstwo oznacza przyjęcie współodpowiedzialności za proces leczenia, czyli stosowanie się do lekarskich zaleceń, regularne przyjmowanie zapisanych leków, zmiany w trybie życia” – podkreślał Chmielowiec.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.