Aktualności

[Blog #50] Promocja zdrowia w samorządach

[Blog #50] Promocja zdrowia w samorządach

2019-04-09, autor: Fundacja OZZ

#działania lokalne #promocja zdrowia

zz_post_20190412

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Działania promujące zdrowie są najskuteczniejsze na poziomie lokalnym. Także o tym zagadnieniu dyskutowali podczas debaty, zorganizowanej przez Medexpress przedstawiciele władz samorządowych. Polskie ustawy samorządowe nakładają na JST obowiązek realizowania działań promujących zdrowie. Wszelkie z resztą takie inicjatywy wymagają wsparcia ze strony administracji rządowej oraz mądrej, rozsądnej i odpowiadającej współczesnym standardom strategii zdrowotnej.

Bieżąca współpraca i wzajemne wsparcie na poziomie lokalno-centralnym jest niezbędne. Pierwszym największym wyzwaniem jest umiejętna koordynacja działań. Jako samorząd wychodzimy również z dodatkowymi, własnymi pomysłami, aktywnościami i odpowiedzialnością za mieszkańców. To chociażby szczepienia przeciw HPV, program In Vitro. Jako miasto staramy się w jak największym stopniu spełniać potrzeby naszych obywateli” – powiedział Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.

Do najistotniejszych wyzwań zdrowotnych, uczestnicy debaty zaliczyli m.in. zwalczanie chorób cywilizacyjnych, lepszą profilaktykę oraz promocję zdrowego trybu życia, odpowiednią dostępność do leczenia; wyzwania te nie są zaskakujące. Ponadto podkreślono szczególne znaczenie profilaktyki i występowania takich chorób, jak cukrzyca i otyłość.

„W Krakowie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o niepokojące prognozy, mamy choroby układu krążenia, następnie choroby nowotworowe oraz choroby układu oddechowego. Bardzo ważna jest profilaktyka i zapobieganie takim schorzeniom, jak chociażby cukrzyca”– podkreśliła Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

W Lublinie natomiast funkcjonuje program „Zdrowie dla Lublina”, za pomocą którego samorząd ustala kluczowe problemy i wyzwania zdrowotne.

Wiceprezydent Warszawy podkreślił, iż w mieście stołecznym realizowanych jest wiele działań z zakresu promocji zdrowia „Począwszy od programów dla dzieci, profilaktyki i dbałości o zdrowie, przez potrzeby młodych rodzin i chociażby „Program In Vitro” oraz szkoły rodzenia, po problemy i potrzeby naszych seniorów. Chcemy stworzyć miejsca, w których będzie można przeprowadzać bilans zdrowia seniorów. Staramy się wszystko jak najlepiej łączyć, dążąc do najlepszych rezultatów zdrowotnych mieszkańców. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę, aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie.”

Niezwykle istotne jest przygotowanie kadry do realizacji takich działań. Jako przykład można tu przytoczyć program ProHealth 65+, który zakładał wykształcenie lokalnych liderów promocji zdrowia, którzy rekrutowali się spośród przedstawicieli Uniwersytetów III Wieku, ale także właśnie pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowcami-trenerami w tym projekcie byli przedstawiciele Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani dr Anna Staniszewska i dr Dominik Olejniczak.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.