Aktualności

[Blog #49] Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2019

[Blog #49] Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2019

2019-04-04, autor: Fundacja OZZ

#Powszechne ubezpieczenie zdrowotne #Światowy Dzień Zdrowia #Zdrowie dla wszystkich

world-health-day-2019-poster-health-human-right-1mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Światowy Dzień Zdrowia upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Wydarzenie rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań pod przewodnim tematem. Celem obchodów święta jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie. WHO organizuje międzynarodowe, regionalne i lokalne wydarzenia związanym z konkretnym tematem.

W roku 2019 głównym założeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia, jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom uniwersalnego dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych– od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

Miliony ludzi wciąż nie mają dostępu do powszechnej opieki medycznej, lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych. Objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do usług zdrowotnych których potrzebują, bez doświadczania trudności finansowych.

Najważniejsze przekazy Światowej Organizacji Zdrowia na 2019 rok:

 •  Zdrowie jest prawem człowieka; czas na zdrowie dla wszystkich.
 • Wiemy, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe, sprawmy, aby tak się stało!
 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne oznacza, że ​​wszyscy ludzie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, bez trudności finansowych.
 • Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych.
 • Zdrowie jest prawem człowieka; każdy powinien mieć informacje i usługi, których potrzebuje, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin.
 • Jakość, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest podstawą powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Niebezpieczna i niska jakość opieki zdrowotnej kosztuje rocznie miliardy dolarów. Musimy zrobić więcej, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo usług zdrowotnych na całym świecie.
 • Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym poziomem kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, w którym ludzie otrzymują większość niezbędnej opieki zdrowotnej – od promocji i profilaktyki po leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną – jak najbliżej miejsca zamieszkania i pracy.
 • W istocie podstawowa opieka zdrowotna polega na opiece nad ludźmi i pomaganiu im w poprawie ich zdrowia lub utrzymaniu dobrego samopoczucia, a nie tylko leczeniu pojedynczej choroby lub stanu.
 • Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje większość twoich potrzeb zdrowotnych przez całe życie, w tym usługi takie jak badania przesiewowe pod kątem problemów zdrowotnych, szczepionki, informacje o tym, jak zapobiegać chorobom, planowanie rodziny, leczenie długotrwałych i krótkoterminowych warunków, koordynacja z innymi poziomami opieki i rehabilitacja.
 • Podstawowa opieka zdrowotna jest opłacalnym i sprawiedliwym sposobem świadczenia usług zdrowotnych i pomaga krajom w osiągnięciu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • System opieki zdrowotnej z silną podstawową opieką zdrowotną zapewnia lepsze wyniki zdrowotne, jest opłacalny i poprawia jakość opieki.Pracownicy służby zdrowia mają do odegrania kluczową rolę w kształceniu pacjentów w zakresie dbania o ich zdrowiem i koordynowania opieki swoich pacjentów.
 • Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej mają stałe i zaufane relacje ze swoimi pacjentami i znają historię ich zdrowia; znajomość pełnego obrazu pomaga poprawić ich opiekę i oszczędza pieniądze. Aby zdrowie stało się rzeczywistością, potrzebujemy: osób i społeczności, które mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, aby dbały o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin; wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia zapewniający wysokiej jakości opiekę skoncentrowaną na ludziach; oraz decydenci zobowiązani do inwestowania w podstawową opiekę zdrowotną.

world-health-day-2019-health-for-all

Źródło: www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.