Aktualności

[Blog #48] Palenie w czasie ciąży, a otyłość u dzieci

[Blog #48] Palenie w czasie ciąży, a otyłość u dzieci

2019-03-27, autor: Fundacja OZZ

#odpowiedzialna w ciąży #otyłość #palenie tytoniu #pamiętaj - nie jesteś sama!

zz_post_20190329 (1)

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stosowanie używek, takich, jak alkohol czy papierosy przez kobiety ciąży, w sposób oczywisty naraża nienarodzone jeszcze dzieci na szereg chorób i zaburzeń. Dziś skupimy się na nikotynie.

Szereg badań dowiódł, iż dzieci urodzone przez kobiety, które w czasie ciąży paliły papierosy, są narażone na zwiększone ryzyko wcześniactwa a także niższą masę urodzeniową.  Najnowsze badania pokazują ponadto że palenie tytoniu w czasie ciąży może spowodować u dziecka także otyłość, a więc chorobę, która jest jedną z epidemii XXI wieku i dotyczy także najmłodszej części populacji.

Powyższe wnioski wyciągnięto na podstawie analizy, która wykazała, że zjawisko to jest powiązane z białkiem o nazwie chemeryna, które jest wytwarzane przez komórki tłuszczowe. Badania dowiodły, iż u osób z otyłością występuje ona w podwyższonych stężeniach.

Stwierdzono także, iż stężenie chemeryny było wyższe w skórze niemowląt, których matki paliły tytoń podczas ciąży. Można zatem wnioskować, iż dzieci matek palących papierosy w trakcie ciąży, jeszcze przed narodzeniem, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nadwagi i w dalszej kolejności otyłości.

Palenie tytoniu oraz otyłość to jedne z największych problemów społecznych i medycznych, z którymi borykają się populacje na całym świecie. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę kampanii dotyczących zdrowia publicznego w 2017 r. na przykład Wielkiej Brytanii nadał paliło 15,1 proc. dorosłych. Ponadto, 26 proc. dorosłych mieszkańców Wysp i do 20 proc. dzieci cierpi na otyłość, a całkowity koszt otyłości dla społeczeństwa szacuje się na 27 miliardów funtów.

Według danych z opublikowanego dziś raportu OECD „Health at a Glance: Europe 2018” w 2016 roku papierosy paliło (codziennie) 23 proc. Polaków. Średnia europejska wynosiła 20 procent.

Źródło: Medexpress

...

Źródło: „Health at a Glance: Europe 2018”

Odsetek 7-8 latków otyłych wynosi w Polsce (dane z lat 2015-2017) 12 proc. i nie zmienił się na przestrzeni ostatniej dekady. Średnia europejska to również 12 procent.

Największy odsetek otyłych dzieci w tym przedziale wiekowym zanotowano na Cyprze (20 proc.), w Hiszpanii (17 proc.) i we Włoszech (17 proc.). Najmniejszy zaś w Danii (5 proc.), Norwegii (6 proc.) i Irlandii (7 proc.).

2

Źródło: „Health at a Glance: Europe 2018”

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.