Aktualności

[Blog #42] Cholesterol

[Blog #42] Cholesterol

2019-02-08, autor: Fundacja OZZ

#A jaki jest Twój poziom cholesterolu? #cholesterol #dobry HDL #WEŹSIĘZBADAJ #zły LDL

zz_post_20190208bdr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Choroby układu sercowo-naczyniowego zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wiele czynników przyczynia się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Wśród nich znajdują się między innymi zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki lipidowej, z czego najistotniejsze to podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, tzw. hipercholesterolemia oraz podwyższone stężenie frakcji LDL. Dostępne badania udowodniły niekorzystny wpływ zaburzeń lipidowych na powstawanie blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Rozwój blaszek miażdżycowych powoduje zmiany w budowie i funkcjonowaniu naczyń krwionośnych. Blaszki miażdżycowe powodują pogrubienie i zmniejszenie elastyczności ścian naczyń krwionośnych, a także zaburzenie funkcjonowania śródbłonka naczyń. Odkładająca się blaszka miażdżycowa zmniejsza światło naczynia, zaburza prawidłowy przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Blaszka miażdżycowa następnie może pęknąć lub oderwać się od naczynia, co w konsekwencji doprowadza do pojawienia się zatorów i zakrzepów wewnątrz naczynia i hamuje dalszy przepływ krwi. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno większych, jak i małych naczyń krwionośnych, zaopatrujących różne narządy i tkanki w krew. Narząd niedokrwiony, jest zarazem niedotleniony i niedożywiony. W efekcie upośledzenie przepływu krwi skutkuje zaburzeniem funkcjonowania lub zatrzymania pracy danego narządu, np. serca, mózgu czy nerek. Klinicznie miażdżyca prowadzić może do choroby naczyń wieńcowych i obwodowych, udaru niedokrwiennego mózgu oraz zaburzeń erekcji. Miażdżyca, która spowodowana jest wysokim stężeniem cholesterolu powoduje także pozornie błahe dolegliwości, często niekojarzone z tym faktem, np. zaburzenia koncentracji i pamięci, ogólne osłabienie, upośledzenie sprawności i aktywności, a nieleczona przedwczesną śmierć.Podwyższony poziom cholesterolu nie boli, ale jak napisano powyżej jest groźny dla zdrowia i życia, dlatego warto badać systematycznie jego poziom. Pełna ocena gospodarki lipidowej zwana jest także profilem lub panelem lipidowym oraz lipidogramem. Badanie to obejmuje oznaczenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu, frakcji HDL cholesterolu, triglicerydów. Już niebawem na stronie naszej fundacji znajdą się informacje dotyczące przygotowania się do wykonania tego badania.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.