Aktualności

[Blog #41] Łączy nas pacjent

[Blog #41] Łączy nas pacjent

2019-02-01, autor: Fundacja OZZ

#800 190 590 #Rzecznik Praw Pacjenta #Telefoniczna Informacja Pacjenta

zz_post_20190201dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ruszyła nowa inicjatywa Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent”. Projekt współtworzą największe organizacje zrzeszające pacjentów w Polsce.

Ideą projektu jest telefoniczne udzielanie porad przez specjalistów z poszczególnych organizacji oraz ekspertów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W tym celu uruchomiony został specjalny, bezpłatny numer telefonu 800-190-590. W lutym pod tym numerem telefonu dyżurować będą następujące organizacje:

7.02 (czwartek), godz. 11:00-14:00 – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • Udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych,
 • Pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich,
 • Informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychoonkologicznej.

8.02 (piątek), godz. 13:00-16:00 – Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • Informowanie o badaniach klinicznych w Polsce.
 • Kto może brać udział w badaniach klinicznych.
 • Jak zgłosić się do badania klinicznego.
 • System dawstwa szpiku w Polsce i świecie.
 • Przeszczepy szpiku, metody pobierania komórek macierzystych od dawców. Zalety i zagrożenia tej metody leczenia.
 • Jak zostać dawcą szpiku.
 • Przeciwskazania do bycia dawcą (np. tatuaże, pobyt w więzieniu, choroby zakaźne itp.).
 • Aspekty prawne dawstwa szpiku.
 • Subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie.
 • Choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

11.02 (poniedziałek), godz. 10:00-14:00 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

11.02 (poniedziałek), godz. 16:00-17:30 – Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

12.02 (wtorek), godz. 9:00-11:00 – Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie czym jest NTM
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu
 • wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin

13.02 (środa), godz. 8:00-12:00 – Fundacja STOMAlife

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • Poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci
 • Poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin
 • Dostęp do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

14.02 (czwartek), godz. 10:00-12:00 – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnienieniem rozsianym;
 • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
 • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

15.02 (piątek), godz. 13:00-16:00 – Fundacja Urszuli Jaworskiej

19.02 (wtorek), godz. 15:00-18:00 – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie czym jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i inne choroby reumatyczne, głównie zapalne
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych,
 • informowanie o terapiach w chorobach reumatycznych, głównie zapalnych,
 • wsparcie dla osób z chorobami reumatycznymi, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

20.02 (środa), godz. 12:00-15:00 – Fundacja Małgosi Braunek „BĄDŹ”

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • Integralne podejście do zdrowia – czym jest?
 • Na czym polega medycyna integralna?
 • Najważniejsze filary medycyny integralnej?
 • Jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi?
 • Jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie?
 • Polecane terapie komplementarne
 • Polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych
 • Polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie
 • Integralne podejście do zdrowia łączy ze sobą różne obszary pracy nad zdrowiem w harmonijną całość. Zakłada, że zdrowie zależy od czynników zarówno fizycznych – dieta, środowisko, tryb życia, umysłowych – nastawienie do życia, jasność myślenia i kojarzenia, spokój i harmonia wewnętrzna, pozytywny obraz siebie, a także duchowych.

21.02 (czwartek), godz. 15:00-17:00 – Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki SARCOMA

Zakres prowadzonych porad:

 • Udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych,
 • Pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich,
 • Informowanie o nowotworach tkanek miękkich, kości oraz czerniaków.

27.02 (środa), godz. 11:00-13:00 – Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Wsparcie dla rodzin bliskich opiekujących się osobami mającymi problemy z pamięcią, demencją lub chorobą Alzheimera. Udzielane porady będą dotyczyć zagadnień:

 •  jak rozumieć  zmiany w zachowaniu osób starszych,
 • co robić gdy bliscy tracą pamięć,
 • jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby neurodegeneracyjne (ch.Alzheimera),
 • jak podtrzymać sprawność umysłową i samodzielność podopiecznych,
 • jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską.

28.02 (czwartek), godz. 14:00-16:00 – Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Psychoedukacja oraz konsultacje z zakresu leczenia onkologicznego

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na  stronie internetowej: Telefoniczna Inwww.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Źródło: RPP

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.