Aktualności

[BLOG #4] Między lekarzem a pacjentem

[BLOG #4] Między lekarzem a pacjentem

2018-02-05, autor: Fundacja OZZ

#compliance #lekarz-pacjent #skuteczne leczenie

zz_post_20180205

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Właściwa komunikacja na linii lekarz-pacjent, stanowi jedno z głównych uwarunkowań skuteczności procesu leczenia. Wzajemna pozytywna relacja buduje zaufanie pacjenta do lekarza, co z kolei może w wydatny sposób przełożyć się na tendencję do przestrzegania zaleceń lekarskich. Jednym z pojęć, które powstały dla opisania wybranych zachowań zdrowotnych pacjenta, a związanych z procesem terapeutycznym jest pojęcie compliance. O co chodzi?

Oznacza ono skłonność do przestrzegania zaleceń lekarskich w odniesieniu do odsetka przyjmowanych dawek leku, a także, jak podaje piśmiennictwo, czasu jego przyjmowania. W dobie powszechnego dostępu do informacji, pacjent często narażony jest na bodziec, w postaci informacji, nie mającej charakteru naukowego, niewiarygodnej (tzw.  non-evidence based). Takie informacje, szczególnie jeśli dotyczą dawkowania leków, stanowią niebezpieczeństwo – wprowadzają pacjenta w błąd i mogą być przyczyną dokonywania przez niego niewłaściwych wyborów zdrowotnych. Taka sytuacja stanowi realne zagrożenie dla zdrowia pacjenta; samodzielne modyfikowanie zaleceń lekarskich może prowadzić do niezamierzonego osłabienia, bądź wzmocnienia działania leków, co może mieć niekorzystny wpływ na organizm. Co ważne, może też wydłużać proces dochodzenia do zdrowia. Niekiedy, jeśli zalecenia lekarskie mijają się z oczekiwaniami niewiarygodne informacje, stają się podstawą do samowolnej zmiany działań w procesie terapeutycznym przez pacjenta. Takie zmiany, szczególnie w odniesieniu do przyjmowania leków (np. zwiększania bądź zmniejszania dawek, łączenia leków) stanowią szczególne zagrożenie. Dlatego właśnie tak istotna jest edukacja pacjenta w tym zakresie.

Warto zwrócić uwagę, iż w Polsce praktycznie nie istnieją (bądź są niedostrzegalne) kampanie społeczne czy inne akcje edukacyjne, związane z tym obszarem tematycznym. Dlatego jako Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani działamy – poprzez akcję Przewietrz Apteczkę i materiały z serii Abecadło Lekowe.

Edukacja zdrowotna w zakresie compliance powinna leżeć po stronie personelu medycznego. Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, ale także farmaceuci powinni szczególną wagę przykładać do informowania w zakresie dawkowania leków. Głównym celem takiej edukacji powinno być wygenerowanie u pacjenta przekonania, iż tylko stosowanie leków zgodnie z zaleceniami zapewni im maksymalne bezpieczeństwo oraz przyczyni się do szybszego wyzdrowienia.

Pacjent z kolei w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie dawkowania leków, powinien bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza, pielęgniarki, lub farmaceuty. Pamiętajmy, iż świadomy i wyedukowany pacjent to część każdego, dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.