Aktualności

[BLOG #38] Nie możesz przyjść – odwołaj!

[BLOG #38] Nie możesz przyjść – odwołaj!

2019-01-10, autor: Fundacja OZZ

#odpowiedzialny pacjent #odwołuje wizyty

zz_post_20190111dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Problem nieodwołanych wizyt lekarskich jest obecnie jednym z największych wyzwań dla edukacji pacjenta. Zjawisko to powoduje nie tylko wymierne straty finansowe dla placówek medycznych, ale też jest uciążliwe dla sumiennych i odpowiedzialnych pacjentów, którzy nie mogę otrzymać świadczenia wcześniej, z uwagi na „zablokowany” i niewykorzystany termin wizyty przez pacjenta, który na wizytę się nie stawił i o tym fakcie nie uprzedził lekarza, bądź rejestracji.

Dane National Health Service w Wielkiej Brytanii mówią, iż koszt niewykorzystanych z powodu niestawienia się pacjenta (bez odwołania) wizyt lekarskich to ponad 216 milionów funtów rocznie. Aby pokazać skalę kosztu zjawiska można użyć następującego przykładu: 216 milionów funtów to równowartość rocznej pensji 2325 lekarzy rodzinnych lub kwota, za którą można przeprowadzić 224 640 operacje usunięcia zaćmy.

Dobrze wyedukowany pacjent to część każdego, sprawnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Poprzez swoje postępowanie może on usprawnić jego działanie, mając realny wpływ na dostępność do świadczeń, właśnie poprzez uprzedzanie o nieobecności na umówionej wizycie. Powinno być to działanie naturalne. Jasnym jest, iż występuje realna potrzeba edukacji pacjentów w tym zakresie. Sposobów może być wiele- od już stosowanych (szczególnie przez podmioty niepubliczne) przypomnień w formie SMS po kampanię społeczną, informującą o skutkach nieodwoływania wizyt lekarskich. Istotne jest wskazanie pacjentowi, że ofiarą takiego postępowania może paść również on sam, co w konsekwencji powoduje niemożność szybszego uzyskania przez niego pomocy.

Należy mieć świadomość, iż zaangażowanie pacjenta w proces leczenia zaczyna się właśnie od stawiania się na umówione wizyty. Uprzedzenie o niemożności dotarcia na taką wizytę stanowi przykład zaangażowania i odpowiedzialności także za zdrowie innych członków społeczności.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.