Aktualności

[Blog #36] Udar niedokrwienny mózgu

[Blog #36] Udar niedokrwienny mózgu

2018-12-15, autor: Fundacja OZZ

#trzecia przyczyna zgonów #udar niedokrwienny mózgu

zz_post_20181214dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dane statystyczne pokazują, iż 5,5 mln osób na świecie umiera z powodu udaru, co sprawia, iż jest on 3-cią co do częstości przyczyną zgonów, główną przyczyną inwalidztwa dorosłych i 2-gą co do częstości przyczyną otępienia. Blisko 20% osób umiera w ciągu 30 dni, a 40% w ciągu roku od zachorowania, zaś 50% pozostaje niesprawnymi, u 35% chorych występuje otępienie w ciągu roku.

Udar mózgu jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe (WHO, 1970). Jeżeli objawy kliniczne ustąpiły w czasie < 24 h, ale badania obrazowe wskazują na trwałe uszkodzenie, to stan taki klasyfikuje się już jako udar. Jeżeli jednak w badaniach neuroobrazowych (np. tomografii komputerowej) nie ma cech uszkodzenia (albo nie wykonano takiego badania), a objawy ustąpiły < 24 h, mówimy o rozpoznaniu przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA). (AHA, ASA)

Podstawowa klasyfikacja dzieli udary na: niedokrwienne, których częstotliwość występowania sięga 80% oraz udary krwotoczne, które stanowią ok. 20%. Zachowania zdrowotne mają niezwykle ważne przełożenie na ryzyko wystąpienia udaru. Wśród modyfikowalnych czynników ryzyka udaru związanych ze stylem życia wymienia się  nikotynizm, alkoholizm, czy uzależnienie lekowe. Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka udaru należy wiek,  płeć męska, czynniki rodzinne i genetyczne. Oprócz powyższych można wyłonić tzw. „chorobowe” czynniki ryzyka udaru, tu należy wymienić  nadciśnienie tętnicze,  choroby serca, przebyty incydent TIA lub udar, cukrzycę, hipercholesterolemię.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia wymaga szybkiej interwencji. Najczęstsze objawy kliniczne udaru mózgu pojawiają się nagle, często po obudzeniu się. Wśród nich wymienia się wysokie ciśnienie, zaburzenia świadomości (brak orientacji co do miejsca, czasu), ból głowy, wymioty, utratę przytomności, objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu: niedowład połowiczy, niedoczulica połowicza, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Należy pamiętać, iż nie wszystkie objawy muszą występować. Najistotniejszym postępowaniem ogólnomedycznym w udarze niedokrwiennym mózgu jest czas! Pacjent z podejrzeniem udaru mózgu powinien jak najszybciej zostać przetransportowany do szpitala z oddziałem udarowym. Ma to istotne znaczeni, gdyż leczenie trombolityczne może być zastosowane jeśli czas od wystąpienia objawów udaru mózgu ≤ 4,5 h (w wybranych sytuacjach dopuszcza się leczenie do 6 h). Dalsze postępowanie po udarze mózgu obejmuje wtórną prewencję udaru, rehabilitację (motoryczną i neuropsychologiczną) oraz opiekę nad chorym w poradni neurologicznej. Ważne jest tu przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, w tym przyjmowanie leków  przeciwpłytkowych i doustne antykoagulantów, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie stężenia lipidów, zmiana trybu życia – zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie picia alkoholu, aktywność fizyczna, zmniejszenie masy ciała.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.