Aktualności

[Blog #35] mHealth

[Blog #35] mHealth

2018-12-07, autor: Fundacja OZZ

#e-zdrowie #mHealth

zz_post_20181207-cleandr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Globalne obserwatorium e-zdrowia definiuje mHealth (ang. Mobile Health – Mobilne Zdrowie, m-zdrowie) jako „działalność w obszarze medycyny i zdrowia publicznego wykonywaną przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, urządzenia do monitorowania pacjentów, palmtopy i inne urządzenia bezprzewodowe”. Prognozy pokazują, iż do 2020 r. blisko 2,87 mld ludzi na całym świecie będzie korzystało ze smartfonów, a co druga osoba będzie korzystała z aplikacji związanych ze zdrowiem.

Szacuje się, iż na 62 platformach z aplikacjami na rynku globalnym jest już dostępnych około 97 000 aplikacji z zakresu m-zdrowia. Blisko 70% z nich dotyczy poprawy sprawności fizycznej. Zauważalny jest znaczny potencjał mHealth w transformacji opieki zdrowotnej, w tym zwiększenia jej jakości i wydajności.

IMS Institute for Healthcare Informatics w badaniu przeprowadzonym w roku 2015, dokonał przeglądu aplikacji zdrowotnych. na podstawie wybranych kryteriów, w tym częstości ściągania danej aplikacji. Najpopularniejsze okazały się aplikacje dotyczące sportu (36%), stylu życia i stresu (17%) oraz odżywiania (12%). Blisko 24% ze wszystkich analizowanych aplikacji nakierowanych było na konkretną jednostkę chorobową i leczenie.

Komisja Europejska podkreśla, iż m-health stanowi szansę dla osób korzystających z aplikacji, aby bardziej aktywnie zarządzać własnym zdrowiem. Środkiem umożliwiającym zarządzanie zdrowiem mają być „rozwiązania w zakresie samooceny i zdalnego monitorowania oraz analiza czynników środowiskowych”. Zadania przypisywane mHealth doskonale wpisują się w ideę promocji zdrowia.

Narzędzia mHealth dają szeroki zakres możliwości. Celem może być motywowanie użytkowników do podejmowania zachowań prozdrowotnych; przekazywanie wiedzy opartej na badaniach naukowych, przystępnej oraz przedstawionej w atrakcyjnej formie, co pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zdrowotnych i wzrost jakości życia zależnej od stanu zdrowia (HRQOL, ang. health-related quality of life).

Analiza PWC (Pricewaterhouse Coopers International Limited) i GSMA (GSM Association) prognozowała, iż wykorzystanie potencjału m-zdrowia przyniesie w 2017 roku oszczędności na kwotę 99 mld EUR dla systemów opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej. Największe oszczędności (69 mld EUR) miały powstać w obszarze wzmacniania zdrowia obywateli dzięki poprawie stylu życia i profilaktyki poprzez edukację, uświadamianie oraz zmianę zachowań (ang. wellness and prevention). Oszacowano, iż rozwiązania te pomogą prowadzić zdrowsze życie blisko 185 mln pacjentom.

Wdrożenie narzędzi z zakresu mHealth na szeroką skalę ograniczane jest przez kilka czynników, m.in. kwestie ochrony danych osobowych (w tym danychwrażliwych związanych ze zdrowiem jednostki), brak specyficznych przepisów prawnych, bezpieczeństwo i rzetelność aplikacji, interoperacyjność między elektronicznymi systemami zdrowotnymi, brak innowacyjnych i adekwatnych modeli zwrotu kosztów, określenie odpowiedzialności powstającej w przypadku korzystania z narzędzi m-zdrowia i podmiotów, na których ta odpowiedzialność powinna spoczywać, środki finansowe na badania i innowacje.

Komisja Europejska w Zielonej Księdze podaje propozycje finansowania rozwiązań mHealth w ramach programu Horyzont 2020. Priorytetem programu są technologie mobilne i aplikacje wspierające zintegrowaną, stabilną opiekę zorientowaną na pacjenta. Kluczowe jest umożliwienie odbiorcom udziału w „zarządzaniu ich własnym zdrowie.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.